SKUPNA SEJA KOMISIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ (95. SEJA) IN INTERESNE SKUPINE LOKALNIH INTERESOV (69. SEJA)

Datum: 24.04.2017
Začetek ob uri: 14:00
Predviden konec ob uri: 16:00
Kontakt: Državni svet RS
Lokacija: velika dvorana, Tomšičeva 5
Opis: 

Dnevni red:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A) - nujni postopek, EPA 1890-VII (zainteresirani)

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1C) - skrajšani postopek, EPA 1861-VII