MOBING: VZROKI, POSLEDICE IN REŠITVE

Datum: 25.05.2017
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: ZOS
Lokacija: Ljubljana, DS, Šubičeva 4.
Opis: 

Mobing v delovnem okolju vključuje sovražno in neetično komunikacijo enega ali več posameznikov, sistematično in najpogosteje usmerjeno proti enemu posamezniku, ki je zaradi mobinga porinjen v nemočen položaj, kjer nima zaščite in kjer tudi ostaja zaradi stalnih dejanj mobinga. Ta dejanja so zelo pogosta, najmanj enkrat na teden, in v daljšem obdobju, najmanj šest mesecev. Zaradi visoke pogostosti in dolgega trajanja sovražnega obnašanja se mobing kaže v znatnih duševnih, psihosomatskih in socialnih problemih.

 

Zakonodaja delodajalcu nalaga dolžnost, da zagotovi tako delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. Če delodajalec ne sprejme ustreznih ukrepov, je v primeru mobinga delavcu odškodninsko odgovoren.

Komu je seminar namenjen:

Vodstvu občin, podjetij, agencij in javnih zavodov

Vsem, ki opravljajo vodstvene naloge (delovodje, vodje oddelkov,...)

Zaposlenim

VABILO

PRIJAVNICA

Vljudno vabljeni.