KADROVSKE EVIDENCE, KADROVSKI NAČRT, DISCIPLINSKI POSTOPEK IN INŠPEKCIJA ZA DELO V LOKALNI SAMOUPRAVI

Datum: 11.05.2017
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Opis: 

Kako zapleteno in zahtevo je področje kadrovskih zadev najbolje vedo tisti, ki delajo na tem področju. Veliko vprašanj in dilem se pojavlja pri  vodenju kadrovskih evidenc, kadrovskega načrta, podlag za disciplinski postopek in na kaj je potrebno biti pripravljen ob obisku inšpektorja za delo. Da bi bilo dilem čim manj, smo se na Združenju občin Slovenije odločili, da pristopimo k organizaciji praktične delavnice, na kateri boste dobili odgovor na pereča vprašanja iz predhodno navedene vsebine.

VABILO

PRIJAVNICA