SEMINAR- OBDAVČITEV OBČIN IN JAVNIH ZAVODOV

Datum: 23.03.2017
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: ZOS
Lokacija: lJUBLJANA šUBIČEVA 4, DS
Opis: 

V praksi se pogosto pojavlja vprašanje, kdaj se določene osebe štejejo za osebe javnega prava ter kdaj osebe javnega prava opravljajo dejavnost kot organi oblasti in se na podlagi petega odstavka 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 ne štejejo za zavezance za DDV. Osebe javnega prava lahko poleg neobdavčljive dejavnosti opravljajo še obdavčeno ali oproščeno dejavnost. Kje je meja med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo, katere so posebnosti ugotavljanja davčne osnove javnih zavodov in katera pravila obdavčitve dohodkov veljajo zanje so le nekatera vprašanja, s katerimi se zaposleni v računovodskih in finančnih službah večkrat srečujejo.

Ciljna skupina tokratnega seminarja so zaposleni v računovodskih in finančnih službah občin in njenih javnih zavodov ter tudi druga zainteresirana javnost.

 Predviden program:

 9.30-10.00           Registracija udeležencev

10.00-11.30        Obdavčitev z DDV

- katere so obdavčljive in neobdavčljive transakcije

- kaj je oproščeno in kaj ne

- pravilno vodenje DDV evidenc

- kako izbrati ustrezen način odbitka DDV

- poslovanje javnih zavodov s tujino in DDV

- obdavčitev nepremičnin in obratovalnih stroškov (gradnja in prodaja/nakup)

 11.30-11.50        Odmor

11.50- 13.30       Obdavčitev zunanjih sodelavcev

- sodelovanje s s.p.

 

- pomen odvisnega in neodvisnega načina dela