OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV V LETU 2018

Datum: 18.10.2018
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:30
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: SEJNA SOBA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Opis: 

Združenje občin vabi na delavnico:

OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV

                                    z mag. Edito Dobaj

 

KDAJ? 18. 10. 2018 ob 10.00

KJE? Sejna soba Združenja občin Slovenijie, Dunajska 156, Ljubljana

 


Udeleženci bodo pridobili ali obnovili znanja glede določitve plače v povezavi z napredovanjem v plačni razred in naziv (prenos napredovalnih plačnih razredov ob premestitvah – tudi plačna skupina B, ob napredovanju v nazive, vpliv spremembe tarifnega razreda delovnega mesta pri napredovanju, ipd.). Opozorjeni pa bodo tudi na pasti ter najpogostejše napake, ki se pojavljajo v praksi. 

PROGRAM delavnice:

9.45 – 10.00 Prihod udeležencev

10.00 – 11.00 Ocenjevanje in napredovanje uslužbencev v plačne razrede

11.00 – 11.45 Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v nazive v povezavi   z Uredbo o napredovanju   uradnikov v nazive  in delovno pravno zakonodajo za lokalno samoupravo

11.45 – 12.00 Odmor

12.00 – 13.15 Prikaz primerov iz prakse – napredovanje v plačni razred in naziv, premestitve nove zaposlitve

13.15 – 13.30 Vprašanja udeležencev, razprava in zaključek delavnice

Udeležence vabimo, da pripravijo čim več vprašanj, s katerimi se srečujejo pri izvajanju javnih natečajev, ocenjevanju in napredovanju javnih uslužbencev. Najkasneje dan pred izvedbo pa bomo posredovali tudi gradivo za delavnico.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si

____________________________________________

Prijavnica in vabilo.