Stran 1 od 1 1

Datum: 06.12.2018

 Konferenco organizirata Geodetska uprava Republike Slovenije in Direktorat za prostor,...
Datum: 10.12.2018
Lokacija: DRŽAVNI ZBOR RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA

Na dnevnem redu 3. nujne seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor bo Predlog zakona o...
Datum: 11.12.2018
Lokacija: GRAD SLOVENSKA BISTRICA

Spoštovani,  vsi se zavedamo pomembnosti varnosti posameznika in družbe v 21. stoletju. Eno...
Datum: 11.12.2018
Lokacija: Palača Smelt, pritličje

Združenje občin Slovenije vabi na seminar Portal javnih naročil - objava obvestil, odločitev o...
Datum: 11.12.2018
Lokacija: DRŽAVNI ZBOR RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA

Na dnevnem redu 7. nujne seje Odbora za finance bo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah...
Datum: 13.12.2018
Lokacija: DRŽAVNI ZBOR RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA

Na dnevnem redu 17. izredne seje DZ RS bo: 1. Predlog ZIPRS1819-A, EPA 278-VIII2. Predlog Zakona o...
Datum: 14.12.2018

Ob ocenjevanju delovne uspešnosti in izvajanju napredovanja javnih uslužbencev je treba upoštevati...

Stran 1 od 1 1