Stran 1 od 1 1

Datum: 04.12.2017
Lokacija: DRŽAVNI ZBOR RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA

Na dnevnem redu 52. iredne seje Državnega zbora RS bo:Ponovno odločanje o Zakonu o spremembah...
Datum: 05.12.2017
Lokacija: DRŽAVNI SVET RS, SEJNA 212, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA

Smiselno zastavljena organizacija dela omogoča učinkovitejše, hitrejše in predvsem manj stresno...
Datum: 06.12.2017
Lokacija: DRŽAVNI SVET RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA

Na dnevnem redu 57. seje Državnega sveta Republike Slovenije bo:Odobritev zapisnika 56. redne seje...
Datum: 07.12.2017
Lokacija: MINISTRSTVO ZA FINANCE, BEETHOVNOVA 11, LJUBLJANA

Vlada RS mora določiti metodologijo za določitev razvitosti občin. Metodologija trenutno velja za...
Datum: 11.12.2017
Lokacija: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, TRŽAŠKA 19A, LJUBLJANA

Sestanek sklicuje Ministrstvo za javno upravo, pobuda pa je bila dana preko portala "Stop...
Datum: 15.12.2017
Lokacija: SEJNA SOBA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE, DUNAJSKA 156, LJUBLJANA

Predviden dnevni red 5. redne seje Predsedstva ZOS: Potrditev zapisnika 4. seje predsedstva...
Datum: 19.12.2017
Lokacija: DRŽAVNI SVET RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA

Združenje občin Slovenije organizira seminar v sodelovanju z inštitutom IDEALIS. Prvi del seminarja...

Stran 1 od 1 1