Stran 1 od 1 1

Datum: 04.04.2017
Lokacija: DS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA

Program je namenjen pridobivanju potrebnih znanj in nasvetov za izvajanje promocije zdravja na...
Datum: 04.04.2017
Lokacija: Masarykova 16, Ljubljana

Nadaljuje se sklop sestankov med predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter...
Datum: 19.04.2017
Lokacija: AUSTRIATREND HOTEL, LJUBLJANA

Državni zbor je 20.9.2016 po zahtevi Državnega sveta o ponovnem odločanju sprejel Zakon o pogrebni...
Datum: 19.04.2017
Lokacija: Sejna dvorana Občine Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje

DNEVNI RED: 1. Potrditev zapisnika 1. seje predsedstva Združenja občin Slovenije 2017; 2....
Datum: 24.04.2017
Lokacija: MZI, LANGUSOVA 4, LJUBLJANA

ČARI PROTOKOLA – PRIPRAVA NA POSLOVNI IN SLAVNOSTNI DOGODEK   …katerega namen je poučiti...
Datum: 24.04.2017
Lokacija: velika dvorana, Tomšičeva 5

Dnevni red: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Slovenije...

Stran 1 od 1 1