Stran 1 od 1 1

Datum: 07.06.2018

Združenje občin SLovenije vabi na ponovitev seminarja: Novosti, ki jih prinaša Gradbeni...
Datum: 13.06.2018
Lokacija: SEJNA DVORANE MINISTRSTVA ZA KULTURO, MAISTROVA 10, LJUBLJANA

V skladu z novelo Zakona o lokalnih volitvah ZLV-J, sprejeto novembra 2017, bo predsednik Državnega...
Datum: 18.06.2018
Lokacija: DRŽAVNI SEVT RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA

Dnevni red 11. seje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:Prvo vmesno poročilo o...

Stran 1 od 1 1