Stran 1 od 1 1

Datum: 01.02.2018
Lokacija: DRŽAVNI ZBOR RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA

Na dnevnem redu 47. seje Odbora za finance in monetarno politiko bo:Predlog zakona o spremembah in...
Datum: 01.02.2018
Lokacija: DRŽAVNI ZBOR RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA

Na dnevnem redu 29. seje Odbora za zdravstvo bo:Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o...
Datum: 02.02.2018
Lokacija: DRŽAVNI ZBOR RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA

Na dnevnem redu 9. seje Komisije za narodnosti bo:Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona...
Datum: 14.02.2018
Lokacija: DRŽAVNI SVET RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA

Posvet je namenjen razpravi o novem zakonu o znanstveno-raziskovalni dejavnosti, ki je v postopku....
Datum: 15.02.2018

Cilj seminarja je seznanitev zaposlenih v občinski upravi s pravili, ki jih morajo upoštevati pri...
Datum: 16.02.2018

Na dnevnem redu seja Nadzornag odbora Združenja občin Slovenije bo med drugim:Predlog Poročila o...
Datum: 16.02.2018
Lokacija: AGENCIJA RS ZA OKOLJE, VOJKOVA 1B, LJUBLJANA

    Program:   10:00–10:15 – mag. Luka Štravs, MOP Vodna zemljišča in obnovljeni...
Datum: 16.02.2018
Lokacija: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE, DUNAJSKA 156, LJUBLJANA

Člani predsedstva Združenja občin Slovenije se bodo zbrali na svoji prvi seji v letu 2018, na...
Datum: 16.02.2018
Lokacija: MINISTRSTVO ZA FINANCE, ŽUPANČIČEVA 3

  Dnevni red 19. seje: Potrditev zapisnika 18. seje in poročilo o realizaciji sklepov (MF); ...
Datum: 23.02.2018
Lokacija: Sejna soba poslovne stavbe SMELT, Dunajska 160, Ljubljana

  Na seminarju bo predstavljeno vse o koriščenju sredstev po 21. in 23. členu ZFO-1. Konec...

Stran 1 od 1 1