Mesečni utrip

Z elektronskim mesečnim glasilom Opens external link in new windowMesečni utrip ZOS informira občine o delu združenja in jih obveščamo o vsebini različnih pravnih aktov, ki so v tistem trenutku aktualni. Tako so občine redno obveščene o tem, v kakšni fazi sprejemanja so posamezni akti (zakoni, uredbe, odloki, pravilniki) in o vseh dogodkih, povezanih s sprejemanjem zakonodaje (seje, predstavitve).

Obseg glasila je vsak mesec odvisen od aktualnega dogajanja na vseh področjih, ki tako neposredno kot posredno vplivajo na področje dela lokalne samouprave doma in v tujini.