Glas občin

ZOS v časopisu Opens external link in new windowGlas občin, v sodelovanju s predstavniki vladnih in nevladnih organizacij, objavljamo strokovne članke in obširnejše informacije o konkretnih aktualnih zadevah, ki se pojavljajo na področju dela občin. Redno pripravljamo tudi prispevke s področja mednarodnih zadev.

Časopis, ki izhaja vsak tretji mesec, brezplačno prejmejo vse slovenske občine, vladne službe in ministrstva, poslanci, državni svetniki in druga zainteresirana javnost.

* * *