SLIKE 2014

4. SEJA PREDSEDSTVA ZOS - 9. 12. 2014

4. SEJA PREDSEDSTVA ZOS - 9. 12. 2014

4. SEJA PREDSEDSTVA ZOS - 9. 12. 2014

4. SEJA PREDSEDSTVA ZOS - 9. 12. 2014

4. SEJA PREDSEDSTVA ZOS - 9. 12. 2014

VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANJ IN ŽUPANOV Z VLADO RS - 10. 12. 2014, ŠENTJUR

VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANJ IN ŽUPANOV Z VLADO RS - 10. 12. 2014, ŠENTJUR

VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANJ IN ŽUPANOV Z VLADO RS - 10. 12. 2014, ŠENTJUR

VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANJ IN ŽUPANOV Z VLADO RS - 10. 12. 2014, ŠENTJUR

VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANJ IN ŽUPANOV Z VLADO RS - 10. 12. 2014, ŠENTJUR

VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANJ IN ŽUPANOV Z VLADO RS - 10. 12. 2014, ŠENTJUR

VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANJ IN ŽUPANOV Z VLADO RS - 10. 12. 2014, ŠENTJUR

2. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

2. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

2. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

2. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

16. LETNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

16. LETNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

16. LETNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE - DELOVNO PREDSEDSTVO

16. LETNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

16. LETNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

1. SEJA PREDSEDSTVA ZOS V LETU 2014

1. SEJA PREDSEDSTVA ZOS V LETU 2014

1. SEJA PREDSEDSTVA ZOS V LETU 2014

1. SEJA PREDSEDSTVA ZOS V LETU 2014

1. SEJA PREDSEDSTVA ZOS V LETU 2014

1. SEJA PREDSEDSTVA ZOS V LETU 2014

VLOŽITEV ZAHTEVE ZA OCENO USTAVNOSTI ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE

PREDSEDNIK ZOS ROBERT SMRDELJ PRED USTAVNIM SODIŠČEM OB VLOŽITVI ZAHTEVE ZA OCENO USTAVNOSTI ZDN