Slike 2012

Izobraževalni obisk v Bruslju

Obik predstavnikov srbskih občin

14. REDNA SKUŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

3. REDNA SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

SLOVENSKA DELEGACIJA NA PLENARNEM ZASEDANJU ODBORA REGIJ

PREDSEDSTVO ZOS PRI MINISTRU BOGOVIČU

SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV ZOS IN SOS

1. SEJA PREDSEDSTVA ZOS V LETU 2012

SREČANJE ŽUPANOV S PREDSTAVNIKI VLADE RS

PREDSEDSTVO ZOS PRI MINISTRU PLIČANIČU

TEMATSKA SEJA PREDSEDSTVA ZOS NA SVLR