Informiranje

ZOS ima vzpostavljen kakovosten in ažuren sistem dnevnega informiranja. Zaposleni v sekretariatu združenja dnevno spremljamo vse medije - tako elektronske kot tiskane, spletne strani državnih organov (Vlade RS, ministrstev, Državnega zbora RS, Državnega sveta RS, Informacijskega pooblaščenca in drugih), Ustavnega sodišča RS, Računskega sodišča RS in tujih sorodnih ustanov in ustanov EU) ter obveščamo občine o vseh aktualnih zadevah.

 

Informiranje občin poteka:

 

  •  prek spletne strani združenja, kjer so objavljene vsaj tri informacije dnevno, lahko pa tudi več, odvisno od aktualnih dogodkov na različnih področjih;
  • s posredovanjem ažurnih informacij na elektronske naslove občin.