Prihajajoča izobraževanja

Vabimo vas, da se udeležite izobraževanj, ki jih za vas pripravlja Združenje občin Slovenije. V kolikor vas katera od tematik pritegne, nikar ne obotavljajte in za podrobnejše informacije pišite na info(at)zdruzenjeobcin.si.

POMEMBNO OBVESTILO!
Spoštovani udeleženci seminarjev ZOS-a. Obveščamo vas, da bomo večino naših izobraževanj v letu izvedli v spletni obliki v živo. Navodila in napotke boste prejeli na vaš elektronski naslov, prav tako bodo obvestila za posamezno izobraževanje dostopna na naši spletni strani. Trenutno se lahko udeležite sledečih SPLETNIH izobraževanj:

24.4.2023 OBLIKOVNA (NE)USKLAJENOST IN OBVEZNOST PRAVILNE UPORABE ZASTAV V OBČINAH

PRIJAVNICA

30.3.2023 KAJ PRINAŠA ZAKON O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV OBČINAM?
PRIJAVNICA

6.4.2023 PRAVILNO VODENJE USTNE OBRAVNAVE V UPRAVNEM POSTOPKU

PRIJAVNICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZORČNA NOTRANJA PRAVILA

SPOŠTOVANE OBČINE ČLANICE!

Obveščamo vas, da je Združenje občin prejelo odločbo o skladnosti z zakonom predloženih vzorčnih notranjih pravil, ki so potrjena s strani republike Slovenije skladno z ZVDAG.

Objava:
 http://reh.ars.gov.si/index.php?page=webInterface&idDefinition=4

Občine članice Združenja
obveščamo, da lahko vzorčna notranja pravila prevzamejo brezplačno s posredovanjem sporočila na spletni naslov info(at)zdruzenjeobcin.si ali info(at)virtuo.si, kjer vam bodo pripravljavci posredovali gradivo in vse druge informacije, ki se vam bodo pojavile pri prevzemu.

PROJEKT AS-IT-IC

Združenje občin je  uspešno sodelovalo na razpisu INTERREG SLOVENIJA-AVSTRIJA s projektom AS-IT-IC- Avstrijsko-Slovenski Inteligentni Turistično Informacijski Center. 

Z ostalimi partnerji se je delo na projektu pričelo s 1.7.2016. Projekt se je zaključil leta 2019. Partnerji bomo podpirali rezultate projekta še naslednjih pet let.

Cilj projekta je ustvariti skupni avstrijsko-slovenski inteligentni turistično informacijski center- mrežo ponudnikov storitev in turističnih uradov, občin, turistov in državljanov, ki jih podpirajo IKT storitve z namenom krepitve stalnega sodelovanja med njimi.

Center bo omogočal boljšo čezmejno turistično izmenjavo ter sodelovanje in prenos znanja med ponudniki turističnih storitev. Več informacij o projektu AS-IT-IC lahko dobite na povezavi https://as-it-ic.ijs.si/sl ali nas pokličite.

Spletna stran in mobilne aplikacije, ki bodo omogočale: enostavno iskanje po turističnih informacijah, komunikacijo med turistom in ponudniki turističnih informacij v čezmejnem območju.

 *   *   *

AKTUALNI JAVNI RAZPISI, JAVNI POZIVI

Poglejte pri katerih trenutno aktualnih javnih razpisih, javnih pozivih in drugih obvestilih so med upravičenci tudi občine:

   1. Javni razpis za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024 - 21. 4. 2023
   2. Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2023 - do 28. 4. 2023
   3. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO VSSVJL 2022) -22. 5. 2023, 18. 9. 2023, 11. 3. 2024, 20. 5. 2024, 18. 11. 2024
   4. Javni razpis za podporo dejavnosti gasilsko zaščitnih reševalnih služb (NVO - GASILCI) - od 9. 1. 2023 do 31. 8. 2023
   5. Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah - 3. 4. 2023, 5. 6. 2023
   6. Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih - 30. 4. 2023
   7. Javni razpis za za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma -SPREMEMBA - 27. 3. 2023, 29. 5. 2023
   8. Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2023 - 21. 11. 2023
   9. Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) -SPREMEMBE 1, SPREMEMBE 2 - do 31. 12. 2023
   10. Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) -SPREMEMBE 1, SPREMEMBE 2-- do 31. 12. 2023
   11. Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) - do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023
   12. Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR) - do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023
   13. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2022 in 2023 - rok 31. 12. 2023
   14. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2022 in 2023 - rok 31. 12. 2023
   15. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2022 in 2023 - rok 31. 12. 2023
   16. Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni potniški promet - do 31. 12. 2025

   NOVICE

   Ljubljana, 23. 3. 2023 - Vlada RS je na 78. dopisni seji, ki je potekala 22. 3. 2023, v luči...

   Ljubljana, 23. 3. 2023 - Ministrstvo za finance je pripravilo izhodiščni seznam naložb, ki bodo ali...

   Ljubljana, 23. 3. 2023 - Na jutrišnji 25. skupščini Združenja občin Slovenije bodo župani...

   Ljubljana, 22. 3. 2023 - S strani Ministrstva za infrastrukturo smo prejeli zaprosilo za...

   Ljubljana, 21. 3. 2023 - Plačna nesorazmerja, ki jih bodo glede na vladna izhodišča v pogajanjih s...

   DOGODKI

   Datum: marec 28
   Lokacija: v Gledališču Koper, Verdijeva ulica 3, Koper

   vabimo na seminar »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«   Ministrstvo za javno upravo v...
   Datum: marec 28
   Lokacija: v stavbi Mestne občine Murska Sobota, velika sejna dvorana, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota.

   vabimo na seminar »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«   Ministrstvo za javno upravo v...
   Datum: marec 29

   Združenje nadzornikov Slovenije vabi na izobraževalni dogodek, katerega namen je vse deležnike...
   Datum: marec 29
   Lokacija: LJUBLJANA, GZS

   Namen programa Vse deležnike korporacijskega upravljanja seznaniti na splošno s tem kaj je...
   Pregled ostalih dogodkov