Poziv za občine: zagotovite si podporo pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti

Okoljski nevladni organizaciji Focus in Umanotera vabita občine, ki bi želele biti prepoznane kot trajnostno naravnane in vključujoče, da se prijavijo v program »Podpora občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti«, ki ga izvajata v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Vabljene so tako občine, ki si želijo pomoči pri tem, kako na participativen način identificirati področja in projekte skupnostnega upravljanja ter se povezati z deležniki v lokalnem okolju, kot tudi občine, ki že imajo konkretno idejo za skupnostni projekt in jo želijo preveriti v lokalni skupnosti ter jo pripeljati bližje k izvedbi.

Program podpore občinam bo oblikovan po meri vsake izbrane občine. Lahko bo vključeval od pregleda razvojnega potenciala, analize možnosti financiranja skupnostnih projektov do izvedbe delavnic in podpore pri komunikaciji z deležniki v lokalni skupnosti. Izvajanje programa bo trajalo do 18 mesecev.

Prednostna področja, na katerih se bodo odvijali projekti trajnostnega upravljanja z viri skupnosti:

oskrba z obnovljivimi viri energije;

učinkovita raba energije;

trajnostna mobilnost;

trajnostna potrošnja in lokalno krožno gospodarstvo;

oskrba s hrano;

trajnostni turizem.

Rok za prijavo interesa je 20. november 2021.

Podrobnosti najdete v razpisni dokumentaciji, gradiva, ki so vam lahko v pomoč pri pripravi prijave, pa najdete na tej povezavi.

Več o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti in skupnostnih projektih si lahko preberete na spletni platformi
Dovolj za vse, ki jo soustvarjata Focus in Umanotera, za vprašanja v zvezi s pozivom pa lahko pišete na info@dovoljzavse.si.

Prihajajoča izobraževanja

Vabimo vas, da se udeležite izobraževanj, ki jih za vas pripravlja Združenje občin Slovenije. V kolikor vas katera od tematik pritegne, nikar ne obotavljajte in za podrobnejše informacije pišite na info(at)zdruzenjeobcin.si.

POMEMBNO OBVESTILO!
Spoštovani udeleženci seminarjev ZOS-a. Obveščamo vas, da bomo večino naših izobraževanj v nadaljevanju leta izvedli v spletni obliki v živo. Navodila in napotke boste prejeli na vaš elektronski naslov, prav tako bodo obvestila za posamezno izobraževanje dostopna na naši spletni strani. Trenutno se lahko udeležite sledečih SPLETNIH izobraževanj:

2. 12. 2021 - PREDSTAVITEV NOVELE UREDBE O UPRAVNEM POSLOVANJU

PRIJAVNICA

9. 12. 2021 - JAVNO NAROČNIŠKE POGODBE IN DVIG CEN

PRIJAVNICA

15.12.2021 - LETNI RAZGOVOR S SODELAVCEM

PRIJAVNICA

NAPOVEDNIK ZA LETO 2022

5. 1. 2022 - DODELITEV IN IZPLAČILO TRANSFERNIH SREDSTEV NA OSNOVI OBČINSKEGA JAVNEGA RAZPISA

PRIJAVNICA

11. 1. 2022 - SPREMEMBE ZJN-3B

PRIJAVNICA

13.1.2021 - ZAPOSLITVENI RAZGOVOR Z UPORABO KOMPETENČNEGA MODELA

PRIJAVNICA

18. 1. 2022 - JAVNOFINANČNI PREDPISI V POVEZAVI Z VODENJEM RAČUNOVODSKIH EVIDENC

PRIJAVNICA

 

 

 

 

 

 

 

VZORČNA NOTRANJA PRAVILA

SPOŠTOVANE OBČINE ČLANICE!

Obveščamo vas, da je Združenje občin prejelo odločbo o skladnosti z zakonom predloženih vzorčnih notranjih pravil,

ki so potrjena s strani republike Slovenije skladno z ZVDAG.

Objava: http://reh.ars.gov.si/index.php?page=webInterface&idDefinition=4

Občine članice Združenja obveščamo, da lahko vzorčna notranja pravila prevzamejo brezplačno s posredovanjem sporočila na spletni naslov

info(at)zdruzenjeobcin.si ali info(at)virtuo.si,

kjer vam bodo pripravljavci posredovali gradivo in vse druge informacije, ki se vam bodo pojavile pri prevzemu.

* * *  

PROJEKT AS-IT-IC

Združenje občin je  uspešno sodelovalo na razpisu INTERREG SLOVENIJA-AVSTRIJA s projektom AS-IT-IC- Avstrijsko-Slovenski Inteligentni Turistično Informacijski Center. 

Z ostalimi partnerji se je delo na projektu pričelo s 1.7.2016. Projekt se je zaključil leta 2019. Partnerji bomo podpirali rezultate projekta še naslednjih pet let.

Cilj projekta je ustvariti skupni avstrijsko-slovenski inteligentni turistično informacijski center- mrežo ponudnikov storitev in turističnih uradov, občin, turistov in državljanov, ki jih podpirajo IKT storitve z namenom krepitve stalnega sodelovanja med njimi.

Center bo omogočal boljšo čezmejno turistično izmenjavo ter sodelovanje in prenos znanja med ponudniki turističnih storitev. Več informacij o projektu AS-IT-IC lahko dobite na povezavi https://as-it-ic.ijs.si/sl ali nas pokličite.

Spletna stran in mobilne aplikacije, ki bodo omogočale: enostavno iskanje po turističnih informacijah, komunikacijo med turistom in ponudniki turističnih informacij v čezmejnem območju.

 

 

 *   *   *

NOVICE

Ljubljana, 29. 11. 2021 - V času epidemije so občine in v njih zaposlenih naredili velik korak k...

Ljubljana, 29. 11. 2021 - Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino bo v petek...

Ljubljana, 29. 11. 2021 - Vlada je na petkovi dopisni seji nekoliko spremenila odlok o ukrepih za...

Ljubljana, 26. 11.2021- Ministrstvo za pravosodje je v predlogu novele zakona o upravnem sporu kot...

Ljubljana, 25. 11. 2021 - Združenje občin Slovenije je prejelo stališče MJU, Direktorata za javno...

DOGODKI

Datum: december 02
Lokacija: SPLETNA PREDSTAVITEV

Združenje občin Slovenije vabi na spletno predstavitev NOVELA UREDBE O UPRAVNEM...
Datum: december 07
Lokacija: ZOOM

v Tednu boja proti korupciji, ki ga Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) organizira ob...
Datum: december 09
Lokacija: SPLETNI SEMINAR

Združenje občin Slovenije v sodelovanju z Odvetniško družbo Cukrov vabi na spletni...
Pregled ostalih dogodkov