Prihajajoča izobraževanja

Vabimo vas, da se udeležite izobraževanj, ki jih za vas pripravlja Združenje občin Slovenije. V kolikor vas katera od tematik pritegne, nikar ne obotavljajte in za podrobnejše informacije pišite na info(at)zdruzenjeobcin.si.

POMEMBNO OBVESTILO!
Spoštovani udeleženci seminarjev ZOS-a. Obveščamo vas, da bomo večino naših izobraževanj v letu izvedli v spletni obliki v živo. Navodila in napotke boste prejeli na vaš elektronski naslov, prav tako bodo obvestila za posamezno izobraževanje dostopna na naši spletni strani. Trenutno se lahko udeležite sledečih SPLETNIH izobraževanj:

NAPOVEDNIK ZA LETO 2022

27. 1. 2022 - ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE

PRIJAVNICA

2. 2. 2022 - OBRAČUN PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

PRIJAVNICA

10.2.2022 - SPREMEMBE ZUREP-3 ZA OBČINE

PRIJAVNICA

22.2.2022- POSEBNOSTI DDV NA PODROČJU JAVNEGA SEKTORJA

PRIJAVNICA

24.2.2022 - PROCES PRIPRAVE PROJEKTA V NRP OBČINE (KAJ MORAMO VEDETI O DIIP, PIZ IN IP?)

PRIJAVNICA

 

 

 

 

 

 

 

VZORČNA NOTRANJA PRAVILA

SPOŠTOVANE OBČINE ČLANICE!

Obveščamo vas, da je Združenje občin prejelo odločbo o skladnosti z zakonom predloženih vzorčnih notranjih pravil,

ki so potrjena s strani republike Slovenije skladno z ZVDAG.

Objava: http://reh.ars.gov.si/index.php?page=webInterface&idDefinition=4

Občine članice Združenja obveščamo, da lahko vzorčna notranja pravila prevzamejo brezplačno s posredovanjem sporočila na spletni naslov

info(at)zdruzenjeobcin.si ali info(at)virtuo.si,

kjer vam bodo pripravljavci posredovali gradivo in vse druge informacije, ki se vam bodo pojavile pri prevzemu.

* * *  

PROJEKT AS-IT-IC

Združenje občin je  uspešno sodelovalo na razpisu INTERREG SLOVENIJA-AVSTRIJA s projektom AS-IT-IC- Avstrijsko-Slovenski Inteligentni Turistično Informacijski Center. 

Z ostalimi partnerji se je delo na projektu pričelo s 1.7.2016. Projekt se je zaključil leta 2019. Partnerji bomo podpirali rezultate projekta še naslednjih pet let.

Cilj projekta je ustvariti skupni avstrijsko-slovenski inteligentni turistično informacijski center- mrežo ponudnikov storitev in turističnih uradov, občin, turistov in državljanov, ki jih podpirajo IKT storitve z namenom krepitve stalnega sodelovanja med njimi.

Center bo omogočal boljšo čezmejno turistično izmenjavo ter sodelovanje in prenos znanja med ponudniki turističnih storitev. Več informacij o projektu AS-IT-IC lahko dobite na povezavi https://as-it-ic.ijs.si/sl ali nas pokličite.

Spletna stran in mobilne aplikacije, ki bodo omogočale: enostavno iskanje po turističnih informacijah, komunikacijo med turistom in ponudniki turističnih informacij v čezmejnem območju.

 *   *   *

AKTUALNI JAVNI RAZPISI, JAVNI POZIVI

Poglejte pri katerih trenutno aktualnih javnih razpisih, javnih pozivih in drugih obvestilih so med upravičenci tudi občine:

   1. Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam -C1– od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oz. do porabe sredstev
   2. Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti – rok 10. 2. 2022
   3. 6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine -  rok 14. 2. 2022 do 15.00
   4. Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023 – rok 18. 2. 2022 do 15.30
   5. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 31. 1. 2022
   6. Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2021/2022 - rok 30. 4. 2022
   7. Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) - do 31. 12. 2023
   8. Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - do 31. 12. 2023
   9.  Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni potniški promet - do 31. 12. 2025

   * * *

   NOVICE

   Ljubljana, 21. 1. 2022 - Komisija za preprečevanje korupcije je na svojih spletnih straneh objavila...

   Ljubljana, 21. 1. 2022 - Vlada RS je na 110. redni seji določila besedilo predloga Zakona o...

   Ljubljana, 20. 1. 2022 – Tema današnjega sestanka s predstavniki GURS je bilo usklajevanje modelov...

   Ljubljana, 20. 1. 2022 - Ministrstvo za zdravje je objavilo Javni razpis Sofinanciranje investicij...

   Ljubljana, 17. 1. 2022 - Na portalu e-JN je objavljeno obvestilo za naročnike v zvezi s sporočanjem...

   DOGODKI

   Datum: januar 27
   Lokacija: spletni seminar

   Združenje občin vabi na spletni seminar ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE četrtek, 27. 1. 2022, ob...
   Datum: februar 02
   Lokacija: SPLETNI SEMINAR

   Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar    NOVOSTI ZA PRAVILEN OBRAČUN PLAČ V...
   Datum: februar 10
   Lokacija: SPLETNI SEMINAR

   Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar  SPREMEMBE ZUREP-3 ZA OBČINE Četrtek, 10. 2....
   Datum: februar 22
   Lokacija: SPLETNI SEMINAR

   Združenje občin vabi na spletni seminar Posebnosti DDV na področju javnega sektorja Torek, 22. 2....
   Pregled ostalih dogodkov