Prihajajoča izobraževanja

Vabimo vas, da se udeležite izobraževanj, ki jih za vas pripravlja Združenje občin Slovenije. V kolikor vas katera od tematik pritegne, nikar ne obotavljajte in za podrobnejše informacije pišite na info(at)zdruzenjeobcin.si.

POMEMBNO OBVESTILO!
Spoštovani udeleženci seminarjev ZOS-a. Obveščamo vas, da bomo večino naših izobraževanj v letu izvedli v spletni obliki v živo. Navodila in napotke boste prejeli na vaš elektronski naslov, prav tako bodo obvestila za posamezno izobraževanje dostopna na naši spletni strani. Trenutno se lahko udeležite sledečih SPLETNIH izobraževanj:

13.6.2023 POGODBA O OPREMLJANJU

PRIJAVNICA

15.6.2023 O INSTITUTU BREZPLAČNOSTI IN PREDSTAVITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA GOSPODAR

PRIJAVNICA

20.6.2023 RAZLASTITTEV

PRIJAVNICA

22.6.2023 KAJ PRINAŠA ZAKON O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV?

PRIJAVNICA

29.6.2023 INTEGRITETA PRI DELU V OBČINSKIH UPRAVAH

PRIJAVNICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZORČNA NOTRANJA PRAVILA

SPOŠTOVANE OBČINE ČLANICE!

Obveščamo vas, da je Združenje občin prejelo odločbo o skladnosti z zakonom predloženih vzorčnih notranjih pravil, ki so potrjena s strani republike Slovenije skladno z ZVDAG.

Objava:
 http://reh.ars.gov.si/index.php?page=webInterface&idDefinition=4

Občine članice Združenja
obveščamo, da lahko vzorčna notranja pravila prevzamejo brezplačno s posredovanjem sporočila na spletni naslov info(at)zdruzenjeobcin.si ali info(at)virtuo.si, kjer vam bodo pripravljavci posredovali gradivo in vse druge informacije, ki se vam bodo pojavile pri prevzemu.

PROJEKT AS-IT-IC

Združenje občin je  uspešno sodelovalo na razpisu INTERREG SLOVENIJA-AVSTRIJA s projektom AS-IT-IC- Avstrijsko-Slovenski Inteligentni Turistično Informacijski Center. 

Z ostalimi partnerji se je delo na projektu pričelo s 1.7.2016. Projekt se je zaključil leta 2019. Partnerji bomo podpirali rezultate projekta še naslednjih pet let.

Cilj projekta je ustvariti skupni avstrijsko-slovenski inteligentni turistično informacijski center- mrežo ponudnikov storitev in turističnih uradov, občin, turistov in državljanov, ki jih podpirajo IKT storitve z namenom krepitve stalnega sodelovanja med njimi.

Center bo omogočal boljšo čezmejno turistično izmenjavo ter sodelovanje in prenos znanja med ponudniki turističnih storitev. Več informacij o projektu AS-IT-IC lahko dobite na povezavi https://as-it-ic.ijs.si/sl ali nas pokličite.

Spletna stran in mobilne aplikacije, ki bodo omogočale: enostavno iskanje po turističnih informacijah, komunikacijo med turistom in ponudniki turističnih informacij v čezmejnem območju.

 *   *   *

AKTUALNI JAVNI RAZPISI, JAVNI POZIVI

Poglejte pri katerih trenutno aktualnih javnih razpisih, javnih pozivih in drugih obvestilih so med upravičenci tudi občine:

   1. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO VSSVJL 2022) -18. 9. 2023, 11. 3. 2024, 20. 5. 2024, 18. 11. 2024
   2. Javni razpis za podporo dejavnosti gasilsko zaščitnih reševalnih služb (NVO - GASILCI) - od 9. 1. 2023 do 31. 8. 2023
   3. Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2023 - 21. 11. 2023
   4. Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) -SPREMEMBE 1, SPREMEMBE 2 - do 31. 12. 2023
   5. Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) -SPREMEMBE 1, SPREMEMBE 2-- do 31. 12. 2023
   6. Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) - do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023
   7. Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR) - do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023
   8. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2022 in 2023 - rok 31. 12. 2023
   9. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2022 in 2023 - rok 31. 12. 2023
   10. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2022 in 2023 - rok 31. 12. 2023
   11. Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni potniški promet - do 31. 12. 2025

   NOVICE

   Ljubljana, 7. 6. 2023 - Odbor DZ RS za izobraževanje je dal zeleno luč zakonskima predlogoma o...

   Ljubljana, 7. 6. 2023 - Združenje občin Slovenije (ZOS) je bilo s strani Fundacije za šport...

   Ljubljana, 7. 6. 2023 - Na sejah vladnih odborov, ki so potekali 6. 6. 2023, je Vlada RS med drugim...

   Ljubljana, 7. 6. 2023 - Ministrstvo za kulturo je objavilo informacijo o prenovljenem...

   Ljubljana, 7. 6. 2023 - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na osnovi sklepa Uprave RS...

   DOGODKI

   Datum: junij 13

   VABILO   Združenje občin vabi na spletni seminar   POGODBA O OPREMLJANJU Torek, 13. 6....
   Datum: junij 22

   Srečanje je namenjeno +županjam in županom, podžupanjam oz. podžupanom občin, direktorjem oz....
   Pregled ostalih dogodkov