Prihajajoča izobraževanja

Vabimo vas, da se udeležite izobraževanj, ki jih za vas pripravlja Združenje občin Slovenije. V kolikor vas katera od tematik pritegne, nikar ne obotavljajte in za podrobnejše informacije pišite na info(at)zdruzenjeobcin.si.

POMEMBNO OBVESTILO!
Spoštovani udeleženci seminarjev ZOS-a. Obveščamo vas, da bomo večino naših izobraževanj v letu izvedli v spletni obliki v živo. Navodila in napotke boste prejeli na vaš elektronski naslov, prav tako bodo obvestila za posamezno izobraževanje dostopna na naši spletni strani. Trenutno se lahko udeležite sledečih SPLETNIH izobraževanj:

 

PRESTAVLJEN NA MAREC INTEGRITETA PRI DELU V OBČINSKIH UPRAVAH

PRIJAVNICA 

15.2.2023 DDV POSEBNOSTI V OBČINAH IN ZADNJE SPREMEMBE

PRIJAVNICA

16.2.2023 DRŽAVNE POMOČI V KMETIJSTVU IN GOZDARSTVU

PRIJAVNICA

16.2.2023 PRAVILNO VODENJE USTNE OBRAVNAVE V UPRAVNEM POSTOPKU

PRIJAVNICA

17.2.2023 EVIDENČNA JAVNA NAROČILA IN STATISTIČNO POROČANJE

PRIJAVNICA

21.2.2023 ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2022

PRIJAVNICA

22.2.2023 KAJ PRINAŠA ZAKON O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV OBČINAM?

PRIJAVNICA

23.2.2023 PRAVILNA UREDITEV DELA NA DOMU

PRIJAVNICA

27.2.2023 S PRAVILNO PRIPRAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE DO USPEŠNO IZVEDENEGA PROJEKTA

PRIJAVNICA

28.2.2023 VSE O KLJUČNIH VSEBINAH ZAKONA O KATASTRU NEPREMIČNIN

PRIJAVNICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZORČNA NOTRANJA PRAVILA

SPOŠTOVANE OBČINE ČLANICE!

Obveščamo vas, da je Združenje občin prejelo odločbo o skladnosti z zakonom predloženih vzorčnih notranjih pravil,

ki so potrjena s strani republike Slovenije skladno z ZVDAG.

Objava: http://reh.ars.gov.si/index.php?page=webInterface&idDefinition=4

Občine članice Združenja obveščamo, da lahko vzorčna notranja pravila prevzamejo brezplačno s posredovanjem sporočila na spletni naslov

info(at)zdruzenjeobcin.si ali info(at)virtuo.si,

kjer vam bodo pripravljavci posredovali gradivo in vse druge informacije, ki se vam bodo pojavile pri prevzemu.

* * *  

AKTUALNI JAVNI RAZPISI, JAVNI POZIVI

Poglejte pri katerih trenutno aktualnih javnih razpisih, javnih pozivih in drugih obvestilih so med upravičenci tudi občine:

   1. Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2023 - od 11. 11. 2022 do 28. 4. 2023
   2. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO VSSVJL 2022) - 13. 3. 2023, 22. 5. 2023, 18. 9. 2023, 11. 3. 2024, 20. 5. 2024, 18. 11. 2024
   3. Javni razpis za podporo dejavnosti gasilsko zaščitnih reševalnih služb (NVO - GASILCI) - od 9. 1. 2023 do 31. 8. 2023
   4. Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah - 3. 4. 2023, 5. 6. 2023
   5. Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih - 30. 4. 2023
   6. Javni razpis za za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma -SPREMEMBA - 27. 3. 2023, 29. 5. 2023
   7. Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2023 - 21. 11. 2023
   8. Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) -SPREMEMBE 1, SPREMEMBE 2 - do 31. 12. 2023
   9. Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) -SPREMEMBE 1, SPREMEMBE 2-- do 31. 12. 2023
   10. Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) - do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023
   11. Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR) - do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023
   12. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2022 in 2023 - rok 31. 12. 2023
   13. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2022 in 2023 - rok 31. 12. 2023
   14. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2022 in 2023 - rok 31. 12. 2023
   15. Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni potniški promet - do 31. 12. 2025

   * * *

   NOVICE

   Ljubljana, 6.2.2023 - V tem tednu je za zdaj v državnem zboru sklicana seja odbora za...

   Ljubljana, 3.2.2023 - Poslanci SD so na vlado naslovili pobudo, s katero predlagajo vzpostavitev...

   Ljubljana, 3.2.2023 32. izredna seja Državnega zbora Republike Slovenije je potekala 03. februarja...

   Ljubljana, 2. 2. 2023 - Vlada RS se je na 35. redni seji seznanila z Informacijo o izvajanju Načrta...

   Ljubljana, 1. 2. 2023 - V tajništvu Združenja občin Slovenije smo pripravili prvo številko...

   DOGODKI

   Datum: februar 15
   Lokacija: spletno izobraževanje

   Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar DDV POSEBNOSTI V OBČINAH IN ZADNJE...
   Datum: februar 16
   Lokacija: spletno izobraževanje

   Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar DRŽAVNE POMOČI V KMETIJSTVU IN...
   Datum: februar 16
   Lokacija: spletno izobraževanje

   Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar PRAVILNO VODENJE USTNE OBRAVNAVE V UPRAVNEM...
   Datum: februar 17
   Lokacija: Spletno izobraževanje

   Združenje občin  vabi na spletni seminar   EVIDENČNA JAVNA NAROČILA IN STATISTIČNO...
   Pregled ostalih dogodkov