Prihajajoča izobraževanja

Vabimo vas, da se udeležite izobraževanj, ki jih za vas pripravlja Združenje občin Slovenije. V kolikor vas katera od tematik pritegne, nikar ne obotavljajte in za podrobnejše informacije pišite na info(at)zdruzenjeobcin.si.

POMEMBNO OBVESTILO!
Spoštovani udeleženci seminarjev ZOS-a. Obveščamo vas, da bomo večino naših izobraževanj v letu izvedli v spletni obliki v živo. Navodila in napotke boste prejeli na vaš elektronski naslov, prav tako bodo obvestila za posamezno izobraževanje dostopna na naši spletni strani. Trenutno se lahko udeležite sledečih SPLETNIH izobraževanj:

 

20.9.2022 - NOMOTEHNIKA V TEORIJI IN PRAKSI

PRIJAVNICA

22.9.2022 - VEŠČINE JAVNEGA GOVORA IN RETORIKE

PRIJAVNICA

27.9.2022 - SISTEMATIZACIJA DELOVNIH MEST

PRIJAVNICA

29.9.2022 - IZZIVI ZA OBČINE V OKVIRU NOO TER NOVE FINANČNE PERSPEKTIVE 2021-2027

PRIJAVNICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZORČNA NOTRANJA PRAVILA

SPOŠTOVANE OBČINE ČLANICE!

Obveščamo vas, da je Združenje občin prejelo odločbo o skladnosti z zakonom predloženih vzorčnih notranjih pravil,

ki so potrjena s strani republike Slovenije skladno z ZVDAG.

Objava: http://reh.ars.gov.si/index.php?page=webInterface&idDefinition=4

Občine članice Združenja obveščamo, da lahko vzorčna notranja pravila prevzamejo brezplačno s posredovanjem sporočila na spletni naslov

info(at)zdruzenjeobcin.si ali info(at)virtuo.si,

kjer vam bodo pripravljavci posredovali gradivo in vse druge informacije, ki se vam bodo pojavile pri prevzemu.

* * *  

PROJEKT AS-IT-IC

Združenje občin je  uspešno sodelovalo na razpisu INTERREG SLOVENIJA-AVSTRIJA s projektom AS-IT-IC- Avstrijsko-Slovenski Inteligentni Turistično Informacijski Center. 

Z ostalimi partnerji se je delo na projektu pričelo s 1.7.2016. Projekt se je zaključil leta 2019. Partnerji bomo podpirali rezultate projekta še naslednjih pet let.

Cilj projekta je ustvariti skupni avstrijsko-slovenski inteligentni turistično informacijski center- mrežo ponudnikov storitev in turističnih uradov, občin, turistov in državljanov, ki jih podpirajo IKT storitve z namenom krepitve stalnega sodelovanja med njimi.

Center bo omogočal boljšo čezmejno turistično izmenjavo ter sodelovanje in prenos znanja med ponudniki turističnih storitev. Več informacij o projektu AS-IT-IC lahko dobite na povezavi https://as-it-ic.ijs.si/sl ali nas pokličite.

Spletna stran in mobilne aplikacije, ki bodo omogočale: enostavno iskanje po turističnih informacijah, komunikacijo med turistom in ponudniki turističnih informacij v čezmejnem območju.

 *   *   *

AKTUALNI JAVNI RAZPISI, JAVNI POZIVI

Poglejte pri katerih trenutno aktualnih javnih razpisih, javnih pozivih in drugih obvestilih so med upravičenci tudi občine:

   1. Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023 - 26. 8. 2022
   2. Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) - do 31. 12. 2023
   3. Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - do 31. 12. 2023
   4. Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) - do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023
   5. Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR) - do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023
   6. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2022 in 2023 - rok 31. 12. 2023
   7. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2022 in 2023 - rok 31. 12. 2023
   8. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2022 in 2023 - rok 31. 12. 2023
   9. Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni potniški promet - do 31. 12. 2025

   * * *

   NOVICE

   Ljubljana, 9. 8. 2022 - Vlada RS je na 19. dopisni seji, ki je potekala 8. 8. 2022, med drugim...

   Ljubljana, 8. 8. 2022 - Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: KPK) je na 28. seji...

   Ljubljana, 8. 8. 2022 - Združenje občin Slovenije je s strani Zavoda za gozdove prejelo obvestilo,...

   Ljubljana, 8. 8. 2022 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nam je posredovalo dopis,...

   Ljubljana, 4. 8. 2022 - Združenje občin Slovenije je na Službo Vlade RS naslovilo pobudo za...

   DOGODKI

   Datum: september 20
   Lokacija: SPLETNI SEMINAR

   Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar  NOMOTEHNIKA V TEORIJI IN...
   Datum: september 22
   Lokacija: MAISTROVA 10, LJUBLJANA

     Veščine javnega govora in retorike Četrtek, 22. 9. 2022, od 9.00 do 13.00, dvorana...
   Datum: september 27
   Lokacija: SPLETNO IZOBRAŽEVANJE

   Združenje občin Slovenije vabi na spletno izobraževanje SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST Torek, 27. 9....
   Datum: september 29
   Lokacija: SPLETNI SEMINAR

   Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar   Izzivi za občine v okviru Načrta za...
   Pregled ostalih dogodkov