Dopisi in pobude Združenja občin Slovenije

Išči
Po letu:
28.07.2020 STALIŠČE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE V ZVEZI S PLAČILOM ŠOLSKIH PREVOZOV ZARADI COVID-19 IN VIŠJI STROŠKI PREVOZOV PO PONOVNEM ODPRTJU ŠOL

Združenje občin Slovenije je s strani občin prejelo več vprašanj v zvezi z (ne)izvajanjem šolskih prevozov v času prepovedi zaradi epidemije COVID-19.

Združenje občin SLovenije se je s prošnjami za pojasnila in usmeritve večkrat obrnilo na Ministrstvo za infrastrukturo, v katerem pojasnjujejo kako so pristopili k ureditvi zadev na državni ravni, in sicer so prevoznikom, s katerimi so imeli sklenjene koncesijske pogodbe,, priznali znižano normirano ceno za kilometer (36% stroškovne cene). Predlagali so, da občine postopajo enako in prevoznikom priznajo znižano stroškovno ceno. Dopis ministrstva je priloga temu dopisu.

Na Združenju občin Slovenije se s tem ne strinjamo, saj so bili prevozniki, kot je že navedeno zgoraj, v tem času deležni vseh ukrepov, tako kot tudi ostala podjetja v RS in zato občine niso obvezne slediti neobveznim navodilom ministrstev.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 27x
Dodano: 28.07.2020 09:49