Aktualna obvestila pristojnih služb

Išči
Po letu:
22.08.2022 PRIPOROČILA NIJZ: PREPREČEVANJE PRENOSA IN ŠIRJENJA COVID-19 ZA PRIREDITVE IN DOGODKE

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pripravili priporočila za preprečevanje prenosa in širjenja okužb z novim koronavirusom na prireditvah dogodkih. Priporočila gre upoštevati tudi za športne prireditve in dogodke.

* * *


Ime datotke: priporocila_organizatorjem_prireditev_za_preprecevanje_sirjenja_okuzbe_z_virusom_sars-cov-2_14082022_final.pdf
Velikost datoteke: 221.63 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 22.08.2022 11:25
22.02.2022 OMEJITVE PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV OD 21. 2. 2022 DALJE

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 pripravilo pojasnila v zvezi z omejitvami in drugimi ukrepi, ki vplivajo na izvajanje športnih programov.

* * *


Ime datotke: Obvestilo-omejitve-pri-izvajanju-sportnih-programov_21-2-2022.pdf
Velikost datoteke: 173.98 kB
Prenosov: 69x
Dodano: 22.02.2022 12:11
21.02.2022 UKREPI PRI VODENJU UPRAVNIH POSTOPKOV IN ODLOČANJU V UPRAVNIH ZADEVAH NA GEODETSKI UPRAVI

 

 

Vlada RS je sprejela nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 20/22), s katerim je podaljšana veljavnost spodaj naštetih začasnih ukrepov, ki vplivajo tudi na uveljavljena procesnopravna razmerja med organi in strankami v upravnih postopkih. Z odlokom so določeni naslednji začasni ukrepi pri vodenju upravnih postopkov in odločanju v upravnih zadevah:

  1. Vlaganje vlog v fizični obliki neposredno na Geodetski upravi ni omogočeno. Stranke oziroma geodetska podjetja, kot njihovi pooblaščenci, lahko vloge vlagajo po pošti ali po elektronski poti (ki je v času veljavnosti začasnih ukrepov poenostavljena, saj se lahko vloge vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom, kot je pojasnjeno v naslednji točki). Kontaktne telefonske številke, na katerih lahko pridobite več informacij v zvezi z vlaganjem vlog, ter elektronski naslovi oziroma naslovi za klasično pošto so objavljeni na spletni strani Geodetske uprave.
  2. Omogoči se vlaganje vlog po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa, ki je sicer obvezen pri elektronskem poslovanju strank z organi. Stranke se bodo lahko identificirale z uradno dodeljeno identifikacijsko številko, to je enotno matično številko - EMŠO.
  3. Z odlokom se vzpostavi pooblastilo organu, da iz ustne obravnave ali drugih procesnih dejanj lahko izključi javnost, če je to potrebno zaradi varovanja zdravja udeležencev postopka.
  4. Odlok omejuje pravico do pregledovanja dokumentov upravne zadeve v prostorih organa. Upravičeni osebi se praviloma zagotovi izvrševanje te pravice tako, da se ji pošlje fizično ali elektronsko kopijo dokumentov zadeve.
  5. Odlok omogoča, da se vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov lahko opravi tudi z vložitvijo v elektronski predal, ki ne ustreza varnostnim in tehničnim pogojem za varni elektronski predal po Zakonu o splošnem upravnem postopku in Uredbi o upravnem poslovanju. Tovrstne vročitve se bodo opravile pod pogojem, da bodo naslovniki s tem soglašali in v ta namen sporočili elektronski naslov. Če soglašate, da vam Geodetska uprava v upravnem postopku, v katerem ste udeleženi, odločbe, sklepe in druge dokumente vroči v vaš elektronski predal, ki ni varen elektronski predal, prosimo, da to Geodetski upravi sporočite in pri tem navedete tudi naslov vašega elektronskega predala, kamor naj se vam upravni akti in dokumenti vročijo. V tem primeru vas prosimo tudi, da po prejemu upravnega akta ali drugega dokumenta v vaš elektronski predal po elektronski pošti Geodetski upravi potrdite njegov prejem.
  6. Odlok izjemoma dovoljuje podaljšanje roka za izpolnitev materialne obveznosti, ki je določena s posamičnim upravnim aktom, če stranka v zahtevi za podaljšanje roka ustrezno utemelji, da obveznosti ne more pravočasno izpolniti. Prav tako se dovoljuje, da organ, ki odločbe ne more izdati v zakonitem roku, zaradi razlogov in okoliščin, povezanih z nalezljivo boleznijo, podaljša rok za izdajo odločbe, vendar ne več kot za dva meseca, o čemer bo stranko obvestil.

Odlok velja tri mesece, to je do 19. 5. 2022.

                                                         * * *Ime datotke:
Velikost datoteke: 126.98 kB
Prenosov: 65x
Dodano: 21.02.2022 08:55
18.01.2022 OBJAVE ODLOKOV IN SKLEPOV POVEZANIH Z ZAJEZITVIJO ŠIRJENJA COVID-19 - URADNI LIST RS, ŠT. 8/2022

V Uradnem listu RS, št. 8/2022, ki je izšel 17. 1. 2022, sta bila objavljena:

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 126.98 kB
Prenosov: 82x
Dodano: 18.01.2022 09:39
17.01.2022 KARANTENE OB VSTOPU V DRŽAVO NI VEČ MOŽNO PREKINITI

Vlada RS je na 320. dopisni seji sprejela spremembo Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki določa, da oseba ki je ob vstopu v Slovenijo napotena v karanteno na domu, le te ne more več predčasno prekiniti z negativnim testom PCR.

Zaradi skrajšanja trajanja karantene na domu z deset na sedem dni je črtana možnost predčasne prekinitve karantene z negativnim testom PCR. Oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, karantene ne more več predčasno prekiniti z negativnim testom PCR in traja polnih sedem dni.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 126.98 kB
Prenosov: 82x
Dodano: 17.01.2022 09:26
10.01.2022 PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB V VRTCIH

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo v vednost prejeli okrožnico s priporočili vrtcem za preprečevanje širjenja okužb v vrtcih.

* * *


Ime datotke: 1107_Priporocila-Vrtci.pdf
Velikost datoteke: 102.11 kB
Prenosov: 89x
Dodano: 10.01.2022 13:00
10.01.2022 OBJAVE ODLOKOV IN SKLEPOV POVEZANIH Z ZAJEZITVIJO ŠIRJENJA COVID-19 - URADNI LIST RS, ŠT. 3/2022, URADNI LIST RS, ŠT. 4/2022

V Uradnem listu RS, št. 3/2022 in Uradnem listu RS, št. 4/2022, so bili objavljeni sledeči odloki in sklepi povezani z zajezitvijo širjenja COVID-19:

  1. Uradni list RS, št. 3/2022
  1. Uradni list RS, št. 4/2022

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 126.98 kB
Prenosov: 86x
Dodano: 18.01.2022 09:38