Aktualna obvestila pristojnih služb

Išči
Po letu:
21.09.2021 POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI V ZVEZI Z UKREPI NA DAVČNEM PODROČJU

Finančna uprava RS na svojih spletnih straneh objavlja ažirirane zbirke pogostih vprašanj in odgovorov v zvezi z ukrepi PKP9 na davčnem področju. Ti so dostopni TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 0x
Dodano: 21.09.2021 10:47
20.09.2021 POJASNILA GLEDE UPOŠTEVANJA PCT POGOJA ZA OPRAVLJANJE DELA

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na svojih spletnih straneh objavilo navodila glede upoštevanja PCZ pogojo za opravljanje dela.

avodila, ki zajemajo odgovore na največkrat zastavljenja vprašanja, so dostopna TU.

* * *

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 20.09.2021 13:37
20.09.2021 SMERNICE INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA GLEDE PREVERJANJA PCT POGOJEV

Informacijski pooblaščenec je v pomoč zavezancem izdal smernice glede preverjanja PCT pogojev z vidika varstva osebnih podatkov in jih objavil na svojih spletnih straneh. Smernice so na voljo na sledečih povezavah:

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 20.09.2021 12:52
08.09.2021 SOCIALNO VARSTVENA STORITEV POMOČ DRUŽINI NA DOMU V POGOJIH NARAŠČANJA ŠTEVILA OKUŽB S KORONAVIRUSOM

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo dopis, v akterem poleg vabila na izobraževanje, ki bo potekalo 13. 9. 2021, poudarjajo pomen storitve pomoči na domu v času, ko se ponovno soočamo s povečanjem števila okuženih s koronavirusom in pozivajo k tesnemu sodelovanju vseh strani k korist uporabnikov storitev.

* * *


Ime datotke: MDDSZ_Vsem_obcinam_sept_2021_P.pdf
Velikost datoteke: 91.15 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 08.09.2021 10:25
31.08.2021 ODSOTNOST Z DELA IN VIŠINA NADOMESTIL

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo obvestilo o interventnem ukrepu nadomestila plač delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej.

Ukrep navedenega nadomestial, se je v obdobju od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021 uredil z Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ). Višina nadomestila plače delavca, ki zaradi karantene na domu ne more opravljati dela, je v ZNUPZ različno določena glede na razlog oz. okoliščine, zaradi katerih je bil delavec v karanteni na domu.

Celotno obvestilo je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 6x
Dodano: 31.08.2021 13:21
04.06.2021 PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so pripravili različna navodila in priporočila za izvajanje posameznih dejavnosti z namenom preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Priporočila so dostopna TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 23x
Dodano: 04.06.2021 12:36
02.06.2021 VELJAVNOST BREZPLAČNIH VOZOVNIC PODALJŠANA ZA LETO DNI

Ministrstvo za infrastrukturo jeizdalo sklep, s katerim se upravičencem, ki so imeli v obdobju od 1. julija 2020 do 31. decembra 2020  veljavno subvencionirano vozovnico za brezplačen prevoz, za eno leto avtomatsko podaljša veljavnost vloge za izdajo vozovnice za brezplačen prevoz in veljavnost izdane vozovnice, glede na datum veljavnosti.

Sklep je dostopen TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 23x
Dodano: 02.06.2021 11:33
10.05.2021 NAVODILO ZA PRIPRAVO ZAHTEVKOV ZA MESEC APRIL ZA JAVNE IN ZASEBNE VRTCE S KONCESIJO

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo navodilo za pripravo zahtevka za pokritje izpada plačil staršev za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo za mesec april 2021.

Rok za oddajo zahtevka na MIZŠ je 18. 5. 2021.

* * *


Ime datotke: 931_NAVODILA_APRIL_JAVNI.pdf
Velikost datoteke: 111.51 kB
Prenosov: 62x
Dodano: 10.05.2021 14:21
10.05.2021 OBVESTILO ZA IZVAJALCE MESTNIH PREVOZOV

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo vlogo za nadomestilo izpada prihodkov imetnika licence Skupnosti za mestne prevoze za prvo tretjino letošnjega leta.

Izvajalce mestnih prevozov vabimo k oddaji vloge za nadomestilo izpada prihodkov imetnika licence Skupnosti za obdobje od 1. januarja 2021 do 30. aprila 2021 na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 in Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19.

Vloge morajo upravičenci posredovati do 25. maja 2021, in sicer na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: gp.mzi(at)gov.si.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 32x
Dodano: 10.05.2021 14:12
20.04.2021 PRENEHANJE OMEJITVE ZAČETKA POSTOPKOV DAVČNE IZVRŠBE

Finančnba uprava RS je objavila obvestio, da je 18. 4. 2021 prenehal veljati začasni ukrep omejitve začetka postopkov davčne izvršbe po 118. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE).

Tako se od 19. 4. 2021 dalje postopki davčne izvršbe začnejo in vodijo v skladu s pravili Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), torej brez omejitve začetka le na nujne zadeve.

Več informacij je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 37x
Dodano: 20.04.2021 08:51
23.03.2021 ODDAJA VLOG ZA POVRNITEV DELA STROŠKOV ZA IZVAJALCE ŠOLSKIH PREVOZOV

Ministrstvo za infrastrukturo je na svojih spletnih straneh objavilo povabilo k oddaji vloge ovrnitev dela stroškov izvajalcev posebnega linijskega prevoza oseb - šolskega prevoza, na podlagi 74. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. marca 2021 za dni, ko se šolski prevozi niso izvajali.

Ministrstvo je pripravilo dve vlogi, in sicer:

 1. Vlogo za izvajalca šolskih prevozov brez podizvajalca
 2. Vlogo za izvajalca šolskih prevozov s podizvajalcem

Upravičenci morajo vloge oddati do 23. 4. 2021 na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na gp.mzi(at)gov.si.

* * *

Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 45x
Dodano: 23.03.2021 13:33
22.03.2021 POJASNILO O UPRAVIČENOSTI DO DODATKA NA PODLAGI 86. ČLENA ZIUPOPDVE ZA NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENITVE ZA OSEBE IZ PETEGA ODSTAVKA 33. ČLENA ZIUPOPDVE

Ime datotke: 1001-1-2021_Dopis_MZ__dodatek_po_86__clenu_ZIUPOPDVE_za_osebe_P.pdf
Velikost datoteke: 94.34 kB
Prenosov: 123x
Dodano: 22.03.2021 13:09
18.03.2021 ZBIRKA POGOSTIH VPRAŠANJ V ZVEZI Z UKREPI PKP8 NA DAVČNEM PODROČJU

Finančna uprava RS je pripravila zbirko pogostih vprašanj in odgovorov v zvezi z ukrepi PKP 8 na davčnem področju, do katerih lahko dostopate TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 47x
Dodano: 18.03.2021 13:25
16.03.2021 JAVNO NAROČANJE V ČASU EPIDEMIJE S COVID-19

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje na svojih spletnih straneh objavljajo aktualne vsebine s podorčja javnega naročanja v povezavi z epidemijo COVID0 -19 in so dostopne TU.

Prav tako pa so objavili zbir pogostih vprašanj in odgovorov v zvezi z njihovega področja dela, ki so na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 48x
Dodano: 16.03.2021 13:59
16.03.2021 ZAČASNI UKREPI ZA ZAVAROVANJE POLOŽAJA STRANK

Vlada Republike Slovenije je 10. 3. 2021 izdala Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, s katerim se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in preprečevanja širjenja nalezljive COVID-19 določajo začasni ukrepi za zavarovanje položaja strank in omogočanja odločanja organov v upravnih zadevah, organi, na katere se nanašajo začasni ukrepi, in veljavnost začasnih ukrepov.

Na podlagi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, obveščamo stranke da:

 • Vloge lahko vložite po elektronski poti tudi brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom. V vlogah iz prejšnjega odstavka se vložnik lahko identificira z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu podpisu
 • Stranke lahko vlagajo vloge neposredno pri organu, če vložitev predhodno najavijo in se dogovorijo o času vložitve vloge. Pri vlaganju vlog pri organu morajo stranke skladno s strokovnimi priporočili uporabljati zaščitno opremo.
 • Organ lahko izključi javnost iz ustne obravnave in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev postopka.
 • Oseba, ki v skladu s prejšnjim odstavkom ni izključena iz spremljanja ustne obravnave ali drugih procesnih dejanj, mora skladno s strokovnimi priporočili uporabljati zaščitno opremo.
 • Organ lahko v skladu s strokovnimi priporočili določi varovalne ukrepe za sodelovanje udeležencev na ustni obravnavi in pri drugih procesnih dejanjih.
 • V prostorih organa se ne izvaja pregledovanje dokumentov, če se stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošlje kopija dokumentov zadeve.
 • Pri pregledovanju dokumentov v prostorih organa morajo osebe skladno s strokovnimi priporočili uporabljati zaščitno opremo.
 • Odprema pošte po ustaljenem načinu po pošti se nemoteno izvaja dalje. Omogočeno pa je tudi preko elektronskega predala, ki nima statusa varnega elektronskega predala.
 • Odločbe, sklepi in drugi dokumenti se lahko vročajo z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal po 86. členu zakona, ob upoštevanju četrtega odstavka 306.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), če se naslovniku omogoči, da se z odločbo, sklepom ali drugim dokumentom lahko seznani, kar pa še ne pomeni, da je bila vročitev opravljena. Vročitev v elektronski predal se opravi, če je bila oseba seznanjena s takšnim načinom vročanja in je s tem soglašala, kar se prej dogovorite po telefonu ali elektronski pošti.
 • Organ s sklepom, izdanim na zahtevo stranke, lahko podaljša rok za izpolnitev obveznosti, določene s posamičnim upravnim aktom, če stranka obveznosti iz upravičenega razloga ne more izpolniti pravočasno. Razlog ni upravičen, če gre za nujne ukrepe v javnem interesu ali bi z odložitvijo izpolnitve obveznosti lahko nastala nepopravljiva ali težko popravljiva škoda.
 • Organ lahko podaljša rok za izdajo in vročitev odločbe, ki jo zaradi razlogov na strani stranke ali organa, ki so povezani s preprečevanjem tveganja okužbe ali širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku. Rok za izdajo in vročitev odločbe se lahko podaljša kolikor je potrebno, vendar ne več kot za dva meseca.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 46x
Dodano: 16.03.2021 12:12
15.03.2021 DOVOLJENJE ZA SKLEPANJE ZAKONSKIH IN PARTNERSKIH ZVEZ

Ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer v Republiki Sloveniji in v ta namen odrejenih ukrepov, je minister, pristojen za družino, v skladu z določbo petega odstavka 5. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 z dopisom z dne 12. 3. 2021 vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju da je pri sklenitvi prisotnih največ 10 oseb, ter ob upoštevanju vseh priporočil pristojnih organov in spoštovanju vseh veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja virusne okužbe. V Obalno-kraški statistični regiji, kjer je skladno z določbami Odloka zbiranje ljudi prepovedano, je sklepanje zakonskih in partnerskih zvez dovoljeno ob pogoju, da so pri sklenitvi prisotne največ 3 osebe (to je bodoča zakonca oziroma partnerja ter matičar) oziroma največ 4 osebe (v koliko je skladno z določbami Zakona o upravnem postopku potrebna prisotnost tolmača), ter ob upoštevanju vseh priporočil pristojnih organov in spoštovanju vseh veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja virusne okužbe.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 46x
Dodano: 15.03.2021 10:20
10.03.2021 NAVODILO ZA PRIPRAVO ZAHTEVKA ZA POKRITJE IZPADA PLAČIL STARŠEV ZA JAVNE VRTCE IN ZA JAVNE VRTCE IN ZASEBNE VRTCE S KONCESIJO ZA MESEC FEBRUAR 2021

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo v vednost prejeli navodila za pokritje izpada plačila strašev tako za javnekot zasebne vrtce s koncesijo za mesec februar 2021.

Obrazec za vrtce, ki so bili cel februar odprti, je na voljo TU.

Obrazec za, ki so bili odprti od 9. 2. do 26. 2. 2021, je na voljo TU.

* * *

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 42x
Dodano: 22.03.2021 13:33
17.02.2021 POJASNILO V ZVEZI S TRETJIM ODSTAVKOM 44. ČLENA ZAKONA O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je pripravilo pojasnila v zvezi s tretjim odstavkom 44. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 (v nadaljevanju: ZDUOP).

ZDUOP v členih od 39 do 53 ureja začasni ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, pri čemer se v 44. členu določa višino delnega povračila nadomestila plače.

Prvi odstavek 44. člena ZDUOP določa, da višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače iz 42. člena tega zakona s strani Republike Slovenije znaša 80 odstotkov nadomestila plače in je omejena z višino povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober 2020. V 80 odstotkov nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, je vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja (bruto I). Drugi odstavek določa izjemo od prvega odstavka, in sicer tako, da pod določeni pogoji omogoča, da višina delnega povračila izplačanega nadomestila znaša 100 odstotkov, pri čemer je višina nadomestila še vedno navzgor omejena z višino povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober 2020 in v katero je vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja (bruto I).

Več informacij je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 53x
Dodano: 17.02.2021 12:08
17.02.2021 NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI GLEDE HITREGA TESTIRANJA

Ministrstvo za zdravje je pripravilo zbirko najpogostejših vprašanj in odgovorov, ki je dostopna TU.

* * *

 

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 51x
Dodano: 17.02.2021 12:01
15.02.2021 DOVOLJENJE ZA SKLEPANJE ZAKONSKIH ZVEZ

Ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer v Republiki Sloveniji in v ta namen odrejenih ukrepov, je minister, pristojen za družino, v skladu z določbo četrtega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da z dnem 15. 2. 2021 dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez na območju vseh upravnih enot v Republiki Sloveniji, ob pogoju da je pri sklenitvi prisotnih največ 10 oseb, ter ob upoštevanju vseh priporočil pristojnih organov in spoštovanju vseh veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja virusne okužbe.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 54x
Dodano: 15.02.2021 10:11
11.02.2021 NAVODILA VRTCEM ZA PRIPRAVO ZAHTEVKA ZA POKRITJE IZPADA PLAČIL STARŠEV ZA MESEC JANUAR 2021

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo navodila za pripravo zahtevka za pokritje izpada plačil staršev za mesec januar 2021.

Poleg navodila pa so na MIZŠ pripravili tudi obrazce za pripravo zahtevkov, in sicer za:

1. črno regijo,

2. rdečo regijo.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 58x
Dodano: 11.02.2021 08:31
10.02.2021 ZBIRKA POGOSTIH VPRAŠANJ IN ODGOVOROV V ZVEZI Z UKREPI PKP8 NA DAVČNEM PODROČJU

Finančna uprava RS je objavila zbirko pogostih vprašanj in odgovorov v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju.

 

Zbirka je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 53x
Dodano: 10.02.2021 10:58
04.02.2021 UKREPI PKP8

Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (PKP8), ki ga je potrdil Državni zbor dne 3. 2. 2021, je namenjen zmanjševanju škodljivih posledic širjenja koronavirusa na prebivalstvo, gospodarstvo in na drugih področjih. V ospredje so ponovno postavljeni ukrepi za ohranitev delovnih mest in pomoči gospodarstvu, prioritetno pa se naslavlja tudi celostno skrb za starejše. PKP8 širi solidarnostne dodatke na še nekatere skupine ranljivih.

Podaljšuje se tudi ukrep nadomestila izpada prihodkov iz naslova šolskih prevozov in sicer do 24. 6. 2021.

Več informacij je na voljo TU.

* * *

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 60x
Dodano: 04.02.2021 10:41
02.02.2021 PODALJŠANA VELJAVNOST ENOTNE MESEČNE VOZOVNICE

Vlada RS je izdala Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, na podlagi katerega se je od 16.11.2020 do 14.12.2020 ustavilo izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu.

Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo sklep, s katerim se podaljša datum veljavnosti mesečne enotne vozovnice za mesec oktober, november in december 2020 ter mesec januar 2021 do konca meseca februarja 2021.

Potnikom, ki niso uporabljali vozovnice, se s tem sklepom zagotovi vračilo kupnine za neizkoriščene enotne polletne in letne vozovnice na naslednji način:

 • Za imetnike polletne subvencionirane vozovnice se je datum veljavnosti novembrske vozovnice podaljšal do konca februarja 2021. Na kartico imetnika se naloži kupnina za neizkoriščeni vozovnici za meseca december 2020 in januar 2021.
 • Za imetnike letne subvencionirane vozovnice se na kartico naloži kupnina za neizkoriščene vozovnice za mesece november in december 2020 ter januar 2021.
 • Za imetnike letne enotne vozovnice se na kartico naloži kupnina za neizkoriščene vozovnice za mesece november in december 2020 ter januar 2021.

Potnikom se bo kupnina za neizkoriščene vozovnice zapisala na kartico IJPP do 9. februarja 2021. Od tega datuma naprej bo na prodajnih mestih prevoznikov z IJPP kartico in osebnim dokumentom možno urediti izplačilo celotnih sredstev. Potniki, ki bodo želeli nakazilo celotnih sredstev na njihov tekoči račun, bodo na prodajno mesto prevoznika predložili izpolnjen obrazec iz priloge sklepa, IJPP kartico in osebni dokument.

Potnik ne more uveljavljati vračila kupnine enotne vozovnice za obdobje podaljšanja vozovnice.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 58x
Dodano: 02.02.2021 12:41
01.02.2021 POMOČ PREJETA NA PODLAGI INTERVENTNIH UKREPOV IN NJIHOVA OBRAVNAVA V DAVČNEM OBRAČUNU DDPO IN DoHDej

Skladno z računovodskimi standardi vse pomoči, prejete na podlagi interventnih ukrepov, predstavljajo prihodke davčnega zavezanca, kar pomeni, da jih je potrebno vključiti v davčni obračun DDPO in DohDej pod zaporedno št. 1 (Prihodki, ugotovljeni po pravilih o računovodenju). Pojasnjevanje računovodskih standardov ni v pristojnosti FURS, zato zavezance prosimo, da se v zvezi z nadaljnjimi vprašanji, ki se nanašajo na ugotavljanje prihodkov po pravilih o računovodenju, obračajo na Slovenski inštitut za revizijo (SIR). V nadaljevanju zato v zvezi s tem podajamo nezavezujoče usmeritve glede obravnave prihodkov po pravilih o računovodenju.

Več informacijje na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 55x
Dodano: 10.02.2021 10:59
27.01.2021 POJASNILA V ZVEZI Z ZIUPOPDVE ZA JAVNE USLUŽBENCE

Ime datotke: Zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pomoc-pri-omilitvi-posledic-drugega-vala_-epidemije-COVID-19-ZIUPOPDVE-pojasnila-za-zaposlene-v-javnem_-sektorju-6.-1.-2021-1.docx
Velikost datoteke: 54.70 kB
Prenosov: 229x
Dodano: 01.02.2021 08:28
22.01.2021 SPROŠČANJE OMEJITEV STORITEV V NEKATERIH SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je za uporabnike storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki se izvaja v varstveno delovnih centrih (VDC) in zavodih za usposabljanje (CUDV) na spletnih straneh objavilo obvestilo, da se s ponedeljkom, 25. 1. 2021, sproščajo delne omejitve izvajanja storitve, zato bodo dnevne storitve (v VDC in CUDV) zopet potekale na lokaciji izvajalca.

Pri izvajanju storitev se v največji možni meri upošteva preventivne in higienske ukrepe ter zagotavlja varnost zdravja uporabnikov.

Odprava omejitev in sproščanje izvajanja storitve 

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 64x
Dodano: 21.01.2021 20:21
22.01.2021 ODPRTJE VRTCEV IN ŠOL TER UVELJAVLJANJE ODSOTNOSTI Z DELA ZARADI VIŠJE SILE

MDDSZ in MIZŠ sta objavila obvestilo, v katerem pojasnjujeta, da v primerih, ko bo zagotovljeno varstvo vrtčevskih otrok in se šolanje otrok ne bo več izvajalo na daljavo, na splošno ne bodo več podane okoliščine višje sile zaradi varstva. Odsotnost z dela zaradi višje sile zaradi varstva pa bo možno uveljavljati npr. v regijah, kjer se vrtci in šole še ne bodo odprli, v primeru karantene otroka, v primeru, ko se bo šolanje na daljavo še vedno izvajalo za učence 4. in 5 razreda.

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) ureja podlago odsotnosti z dela v primerih, ko delavec, eden od staršev ali oseba, ki neguje in varuje otroka na podlagi veljavnega izvršilnega naslova v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja, ali skrbnik, ki svojega varovanca dejansko neguje in varuje, in ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca, šole ali socialno varstvene storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod pogoji, ki ni v institucionalnem varstvu

V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole se šteje otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva je tako upravičen do odsotnosti z dela in ima pravico do nadomestila plače, to je 80 odstotkov osnove, višina nadomestila pa ne sme biti nižja od minimalne plače.

Ključno je, da so v času delavčeve odsotnosti z dela zaradi varstva zaradi višje sile podane okoliščine, ki utemeljujejo pravni standard višje sile (prisotnost zunanjega vzroka, nepričakovanost dogodka ter neizogibnost in neodvrnljivost dogodka), o prisotnosti le-teh pa je delavec dolžan delodajalca ustrezno seznaniti.

Pri tem ponovno poudarjajo, da se za opravičeno odsotnost z dela delavca prisotnost elementov višje sile presoja v vsaki posamični situaciji glede na okoliščine konkretnega primera.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 60x
Dodano: 22.01.2021 07:52
21.01.2021 ZAHTEVKI ZA KRITJE IZPADA PLAČIL STARŠEV ZA MESEC DECEMBER 2020

Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli v vednost navodila za pripravo zahtevka za pokritje izpada plačil staršev za mesec december 2020.

Navodila so na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 61x
Dodano: 01.02.2021 02:31
19.01.2021 LAŽJE ODDAJANJE IN BOLJŠI PREGLED NAD DOKUMENTACIJO PRI VLOGI ZA KARANTENO IN VIŠJO SILO

Zavod RS za zaposlovanje je objavil obvestilo, da se po novem lahko vsa dokumentacija za ukrep delnega povračilo nadomestila plače za čas odsotnosti zaradi odrejene karantene ali višje sile odda oziroma ureja preko portala za delodajalce.

Pri ukrepu delnega  povračila nadomestila plače za čas odsotnosti zaradi odrejene karantene ali višje sile je prenovljena oddaja vloge. To pomeni, da po novem lahko oddajate vso potrebno dokumentacijo preko Portala za delodajalce. Dokumenti se pošiljajo za vsako posamezno vlogo.

Pri tem na zavodu opozarjajo, da je vloga  nekoliko oblikovno spremenjena - nova je ikona za dokumentacijo:dokumenatacija ikona .

S klikom na to ikono lahko vidite prejete dokumente, ki so vam jih poslali (pozitivne odločbe, pozive za dopolnitev, izjave, pogodbe) in dokumente, ki ste jih poslali Zavodu (vloga, vrnjena izjava, vrnjena pogodba). Dokumentacijo tako ne bo potrebno več pošiljati na njihov elektronski naslov, ampak jo boste lahko oddali preko portala in  tako imeli boljši pregled. Če ste dokumente za posamezno vlogo že poslali, vam  jih ni potrebno vnovič pošiljati, pač pa bodo stanje uredili na Zavodu.

Za lažjo oddajo vlog smo pripravili kratka navodila za oddajo dokumentacije, ki so dostopna TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 62x
Dodano: 19.01.2021 12:14
19.01.2021 POJASNILA GLEDE KRIZNEGA DODATKA

Ministrstvo za finance je na svojih spletnih straneh objavilo pojasnila v zvezi z vprašanji glede kriznega dodatka.

Pojasnila so na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 61x
Dodano: 19.01.2021 09:09
18.01.2021 DOVOLJENJE ZA SKLEPANJE ZAKONSKIH ZVEZ

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je z dopisom z dne 15. 1. 2021 vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju, da so pri sklenitvi prisotne največ 3 oziroma največ 4 osebe.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 59x
Dodano: 18.01.2021 13:30
18.01.2021 MZI OBJAVIL POVABILO K ODDAJI VLOGE ZA POVRNITEV DELA STROŠKOV IZVAJALCEM IN PODIZVAJALCEM ŠOLSKIH PREVOZOV

Ministrstvo za infrastrukturo je, 15. 1. 2021, na podlagi 74., 75. in 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list Republike Slovenije, številka 203/20) objavilo povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcem in podizvajalcem šolskih prevozov.

Vloga za izvajalce šolskih prevozov je dostopna TU, za podizvajalce šolskih prevozov  pa je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 63x
Dodano: 18.01.2021 13:24
12.01.2021 NA eUPRAVI DOSTOPNA VLOGA ENKRATNEGA NAKAZILA SOLIDARNOSTNEGA DODATKA ZA OTROKE

Od 11. 1. 2021 dalje lahko vsi starši otrok, ki še niso dopolnili 18 let in ne prejemajo otroškega dodatka, oddajo vlogo za izplačilo solidarnostnega dodatka v višini 50 evrov za vsakega otroka. Enkratni solidarnostni dodatek je določen v PKP7. Staršem, ki prejemajo otroški dodatek vloge ni potrebno oddajati.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za vse otroke prejeme eden od staršev oziroma rejnik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji. Do 31. januarja 2021 bo izvedeno izplačilo za tiste starše, ki prejemajo otroški dodatek in za rejnike otrok, starih do 18 let. 

Starši, ki niso upravičenci do otroškega dodatka morajo vlogo oddati do 31. januarja 2021. Izplačilo za tiste, ki ne prejemajo otroškega dodatka bo odvisno od časa oddaja vloge. 

Dostopnost vlog:

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 63x
Dodano: 12.01.2021 10:35
05.01.2021 KLJUČNE DOLOČBE IN OBRAZLOŽITVE ZIUPOPDVE ZA OBČINE

V nadaljevanju si lahko preberete ključne določbe in obrazložitve, ki se nanašajo na zadnji interventni zakon in so pomembne za občine:

 • 22. člen- v ZJU se doda nov 156. a člen, s katerim delodajalcu v javnem sektorju olajšuje izvedbo postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcem, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, saj od njih ne zahteva navajanja in utemeljevanja razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi. V praksi se namreč kaže, da je prav dolžnost ustreznega utemeljevanja razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki se nemalokrat lahko nadaljuje tudi v delovnih sporih, eden izmed glavnih vzrokov za rigidnost internega trga dela v javnem sektorju;
 • 54. člen- omogoča delavcem, ki v letu 2020 zaradi določenih okoliščin (ko je delodajalec prepovedal izrabo zaradi nujnih delovnih potreb kot je to določil 71. a člen ZIUZEOP) niso mogli izrabiti vsega preostalega dopusta za leto 2019, da ta dopust izrabijo najkasneje do 31.3.2021. Oziroma je mogoče dopust za leto 2020 izrabiti do konca leta 2021, če delavec, zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 oziroma posledic epidemije COVID-19, dopusta ni mogel izrabiti;
 • 62. člen- dodaja se nova izjema glede plačilnih rokov, in sicer so plačilni roki lahko krajši za plačila obveznosti iz naslova ukrepov, sprejetih v interventnih zakonih zaradi epidemije COVID-19;
 • 74. člen in 77. člen- izvajalci šolskih prevozov bodo lahko od države uveljavljali povračilo dela nastalih fiksnih stroškov pod pogoji o državnih pomoči;
 • 85. člen- uveden je krizni dodatek za zaposlene, ki pa ga ne morejo uveljavljati zaposleni pri neposrednih in posrednih uporabnikih občinskih proračunov;
 • 100. člen- občina mora pokriti 80 odstotkov vrednosti neizvedene načrtovane storitve izvajalcu socialno varstvene storitve pomoč družini na domu iz tretjega odstavka 15. člena ZSV. Strošek občine se nato povrne iz državnega proračuna;
 • 110. člen- ureja se način uvrščanja direktorjev v plačne razrede, če so le-ti nastopili mandat v obdobju po začetku (prve) epidemije;
 • 116. člen- v času trajanja epidemije določbe o pogodbenih kaznih zaradi zamude ne uporabljajo. Drugače povedano navedeno pomeni, da se pogodbeni rok za izvedbo del ali dobavo blaga podaljša za čas trajanja epidemije, ponudnik pa za ta čas ne plačuje s pogodbo dogovorjenih kazni- velja za pogodbe sklenjene na podlagi ZJN-3 in ZJZP;
 • 117. člen- člen ureja možnost odstopa od nekaterih določb Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorov, in sicer: rok in način najemnikove odpovedi najemne pogodbe, ročnost oziroma odlog plačevanja najemnine ter podaljšanje najemnih pogodb, sklenjenih za določen čas;
 • 126. člen- prostovoljnim gasilskim društvom se zagotovilo finančna sredstva, s katerimi bodo lahko vsaj delno pokrili del izpadlih sredstev za nakup osebne zaščitne opreme, skupne zaščitne opreme in gasilskih vozil. Za osrednje gasilske enote v občinah pa so predvidena še dodatna sredstva. Sredstva se zagotovijo iz državnega proračuna preko URSZR;
 • 127. člen- ker ne gre pričakovati, da bodo po kočani epidemiji lahko vsi operativni gasilci v kratkem času opravili predpisane zdravniške preglede in s tem pridobili veljavna zdravniška spričevala, se veljavnost zdravniškim spričevalom operativnih gasilcev, katerim veljavnost poteče v letu 2020, podaljša do 30. septembra 2021.


* * *

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 64x
Dodano: 05.01.2021 14:05
05.01.2021 POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI V ZVEZI S PKP7 NA DAVČNEM PODROČJU

Zbir vprašanj in odgovorov je n voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 65x
Dodano: 05.01.2021 09:10
05.01.2021 SKLEPANJE ZAKONSKIH IN PARTNERSKIH ZVEZ V ČASU EPIDEMIJE S COVID-19

Ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer v Republiki Sloveniji in v ta namen odrejenih ukrepov, je minister, pristojen za družino, v skladu z določbo četrtega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 z dopisom z dne 4. 1. 2021 vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez na območju vseh upravnih enot v Republiki Sloveniji, ob pogoju da so pri sklenitvi prisotne največ 3 osebe (bodoča zakonca oziroma partnerja ter matičar) oziroma največ 4 osebe (v koliko je skladno z določbami ZUP potrebna prisotnost tolmača) ter ob upoštevanju vseh priporočil pristojnih organov in spoštovanju vseh veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja virusne okužbe.

* * *Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 60x
Dodano: 05.01.2021 08:49
05.01.2021 OMEJITVE PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, vezanih na Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in so dostopna TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 60x
Dodano: 05.01.2021 08:26
04.01.2021 OBVESTILA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČANJEM V POVEZAVI Z VIRUSOM SARS-CoV-2

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, je na spletni strani objavilo aktualna obvestila v zvezi z javnim naročanjem v povezavi z virusom SARS-CoV-2.

Tudi v razmerah razglašene epidemije in spremenjenega načina poslovanja se telefonsko svetovanje, ki ga izvaja Direktorat za javno naročanje na telefonski številki 01 478 1688, izvaja nemoteno, kot do sedaj. Morebitna vprašanja v zvezi z izvajanjem javnih naročil lahko zastavite tudi preko spletne aplikacije help deska na spletni povezavi https://ejn.gov.si/direktorat/pomoc-uporabnikom.html  ali na elektronski naslov: gp.mju(at)gov.si.

Za pridobitev nujnih informacij oziroma svetovanje za izvedbo nujnih naročil v zvezi s virusom SARS-CoV-2, ki jih ni bilo mogoče pridobiti na tej spletni strani, pa je na voljo telefonska številka: 01 478 18 80.


Tudi v predmetih razmerah določila ZJN-3 v celoti veljajo, pri čemer ZJN-3 vključuje določene izjeme oziroma situacije, v primeru katerih izvedba javnega naročila za dobavo blaga, storitev ali gradenj ni obvezna oziroma se lahko za oddajo uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave, ki predstavlja hiter in poenostavljen postopek. V 27. členu ZJN-3 so tako določene izjeme, za katere se zakon ne uporablja, na primer tudi izjema iz 8. točke prvega odstavka 27. člena ZJN-3. 46. člen ZJN-3, ki opredeljuje postopek pogajanj brez predhodne objave, pa med drugim določa tudi, da se le-ta lahko uporabi za javna naročila blaga, storitev ali gradenj, če zaradi skrajne nujnosti, nastale kot posledica dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti, rokov za odprti ali omejeni postopek ali konkurenčni postopek s pogajanji ni mogoče upoštevati.

Več informacij je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 59x
Dodano: 04.01.2021 08:47