Aktualna obvestila pristojnih služb

Išči
Po letu:
19.01.2021 LAŽJE ODDAJANJE IN BOLJŠI PREGLED NAD DOKUMENTACIJO PRI VLOGI ZA KARANTENO IN VIŠJO SILO

Zavod RS za zaposlovanje je objavil obvestilo, da se po novem lahko vsa dokumentacija za ukrep delnega povračilo nadomestila plače za čas odsotnosti zaradi odrejene karantene ali višje sile odda oziroma ureja preko portala za delodajalce.

Pri ukrepu delnega  povračila nadomestila plače za čas odsotnosti zaradi odrejene karantene ali višje sile je prenovljena oddaja vloge. To pomeni, da po novem lahko oddajate vso potrebno dokumentacijo preko Portala za delodajalce. Dokumenti se pošiljajo za vsako posamezno vlogo.

Pri tem na zavodu opozarjajo, da je vloga  nekoliko oblikovno spremenjena - nova je ikona za dokumentacijo:dokumenatacija ikona .

S klikom na to ikono lahko vidite prejete dokumente, ki so vam jih poslali (pozitivne odločbe, pozive za dopolnitev, izjave, pogodbe) in dokumente, ki ste jih poslali Zavodu (vloga, vrnjena izjava, vrnjena pogodba). Dokumentacijo tako ne bo potrebno več pošiljati na njihov elektronski naslov, ampak jo boste lahko oddali preko portala in  tako imeli boljši pregled. Če ste dokumente za posamezno vlogo že poslali, vam  jih ni potrebno vnovič pošiljati, pač pa bodo stanje uredili na Zavodu.

Za lažjo oddajo vlog smo pripravili kratka navodila za oddajo dokumentacije, ki so dostopna TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 19.01.2021 12:14
19.01.2021 POJASNILA GLEDE KRIZNEGA DODATKA

Ministrstvo za finance je na svojih spletnih straneh objavilo pojasnila v zvezi z vprašanji glede kriznega dodatka.

Pojasnila so na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 19.01.2021 09:09
18.01.2021 DOVOLJENJE ZA SKLEPANJE ZAKONSKIH ZVEZ

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je z dopisom z dne 15. 1. 2021 vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju, da so pri sklenitvi prisotne največ 3 oziroma največ 4 osebe.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 18.01.2021 13:30
18.01.2021 MZI OBJAVIL POVABILO K ODDAJI VLOGE ZA POVRNITEV DELA STROŠKOV IZVAJALCEM IN PODIZVAJALCEM ŠOLSKIH PREVOZOV

Ministrstvo za infrastrukturo je, 15. 1. 2021, na podlagi 74., 75. in 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list Republike Slovenije, številka 203/20) objavilo povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcem in podizvajalcem šolskih prevozov.

Vloga za izvajalce šolskih prevozov je dostopna TU, za podizvajalce šolskih prevozov  pa je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 18.01.2021 13:24
12.01.2021 NA eUPRAVI DOSTOPNA VLOGA ENKRATNEGA NAKAZILA SOLIDARNOSTNEGA DODATKA ZA OTROKE

Od 11. 1. 2021 dalje lahko vsi starši otrok, ki še niso dopolnili 18 let in ne prejemajo otroškega dodatka, oddajo vlogo za izplačilo solidarnostnega dodatka v višini 50 evrov za vsakega otroka. Enkratni solidarnostni dodatek je določen v PKP7. Staršem, ki prejemajo otroški dodatek vloge ni potrebno oddajati.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za vse otroke prejeme eden od staršev oziroma rejnik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji. Do 31. januarja 2021 bo izvedeno izplačilo za tiste starše, ki prejemajo otroški dodatek in za rejnike otrok, starih do 18 let. 

Starši, ki niso upravičenci do otroškega dodatka morajo vlogo oddati do 31. januarja 2021. Izplačilo za tiste, ki ne prejemajo otroškega dodatka bo odvisno od časa oddaja vloge. 

Dostopnost vlog:

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 4x
Dodano: 12.01.2021 10:35
05.01.2021 KLJUČNE DOLOČBE IN OBRAZLOŽITVE ZIUPOPDVE ZA OBČINE

V nadaljevanju si lahko preberete ključne določbe in obrazložitve, ki se nanašajo na zadnji interventni zakon in so pomembne za občine:

 • 22. člen- v ZJU se doda nov 156. a člen, s katerim delodajalcu v javnem sektorju olajšuje izvedbo postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcem, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, saj od njih ne zahteva navajanja in utemeljevanja razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi. V praksi se namreč kaže, da je prav dolžnost ustreznega utemeljevanja razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki se nemalokrat lahko nadaljuje tudi v delovnih sporih, eden izmed glavnih vzrokov za rigidnost internega trga dela v javnem sektorju;
 • 54. člen- omogoča delavcem, ki v letu 2020 zaradi določenih okoliščin (ko je delodajalec prepovedal izrabo zaradi nujnih delovnih potreb kot je to določil 71. a člen ZIUZEOP) niso mogli izrabiti vsega preostalega dopusta za leto 2019, da ta dopust izrabijo najkasneje do 31.3.2021. Oziroma je mogoče dopust za leto 2020 izrabiti do konca leta 2021, če delavec, zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 oziroma posledic epidemije COVID-19, dopusta ni mogel izrabiti;
 • 62. člen- dodaja se nova izjema glede plačilnih rokov, in sicer so plačilni roki lahko krajši za plačila obveznosti iz naslova ukrepov, sprejetih v interventnih zakonih zaradi epidemije COVID-19;
 • 74. člen in 77. člen- izvajalci šolskih prevozov bodo lahko od države uveljavljali povračilo dela nastalih fiksnih stroškov pod pogoji o državnih pomoči;
 • 85. člen- uveden je krizni dodatek za zaposlene, ki pa ga ne morejo uveljavljati zaposleni pri neposrednih in posrednih uporabnikih občinskih proračunov;
 • 100. člen- občina mora pokriti 80 odstotkov vrednosti neizvedene načrtovane storitve izvajalcu socialno varstvene storitve pomoč družini na domu iz tretjega odstavka 15. člena ZSV. Strošek občine se nato povrne iz državnega proračuna;
 • 110. člen- ureja se način uvrščanja direktorjev v plačne razrede, če so le-ti nastopili mandat v obdobju po začetku (prve) epidemije;
 • 116. člen- v času trajanja epidemije določbe o pogodbenih kaznih zaradi zamude ne uporabljajo. Drugače povedano navedeno pomeni, da se pogodbeni rok za izvedbo del ali dobavo blaga podaljša za čas trajanja epidemije, ponudnik pa za ta čas ne plačuje s pogodbo dogovorjenih kazni- velja za pogodbe sklenjene na podlagi ZJN-3 in ZJZP;
 • 117. člen- člen ureja možnost odstopa od nekaterih določb Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorov, in sicer: rok in način najemnikove odpovedi najemne pogodbe, ročnost oziroma odlog plačevanja najemnine ter podaljšanje najemnih pogodb, sklenjenih za določen čas;
 • 126. člen- prostovoljnim gasilskim društvom se zagotovilo finančna sredstva, s katerimi bodo lahko vsaj delno pokrili del izpadlih sredstev za nakup osebne zaščitne opreme, skupne zaščitne opreme in gasilskih vozil. Za osrednje gasilske enote v občinah pa so predvidena še dodatna sredstva. Sredstva se zagotovijo iz državnega proračuna preko URSZR;
 • 127. člen- ker ne gre pričakovati, da bodo po kočani epidemiji lahko vsi operativni gasilci v kratkem času opravili predpisane zdravniške preglede in s tem pridobili veljavna zdravniška spričevala, se veljavnost zdravniškim spričevalom operativnih gasilcev, katerim veljavnost poteče v letu 2020, podaljša do 30. septembra 2021.


* * *

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 9x
Dodano: 05.01.2021 14:05
05.01.2021 POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI V ZVEZI S PKP7 NA DAVČNEM PODROČJU

Zbir vprašanj in odgovorov je n voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 6x
Dodano: 05.01.2021 09:10
05.01.2021 SKLEPANJE ZAKONSKIH IN PARTNERSKIH ZVEZ V ČASU EPIDEMIJE S COVID-19

Ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer v Republiki Sloveniji in v ta namen odrejenih ukrepov, je minister, pristojen za družino, v skladu z določbo četrtega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 z dopisom z dne 4. 1. 2021 vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez na območju vseh upravnih enot v Republiki Sloveniji, ob pogoju da so pri sklenitvi prisotne največ 3 osebe (bodoča zakonca oziroma partnerja ter matičar) oziroma največ 4 osebe (v koliko je skladno z določbami ZUP potrebna prisotnost tolmača) ter ob upoštevanju vseh priporočil pristojnih organov in spoštovanju vseh veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja virusne okužbe.

* * *Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 05.01.2021 08:49
05.01.2021 OMEJITVE PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, vezanih na Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in so dostopna TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 05.01.2021 08:26
04.01.2021 OBVESTILA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČANJEM V POVEZAVI Z VIRUSOM SARS-CoV-2

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, je na spletni strani objavilo aktualna obvestila v zvezi z javnim naročanjem v povezavi z virusom SARS-CoV-2.

Tudi v razmerah razglašene epidemije in spremenjenega načina poslovanja se telefonsko svetovanje, ki ga izvaja Direktorat za javno naročanje na telefonski številki 01 478 1688, izvaja nemoteno, kot do sedaj. Morebitna vprašanja v zvezi z izvajanjem javnih naročil lahko zastavite tudi preko spletne aplikacije help deska na spletni povezavi https://ejn.gov.si/direktorat/pomoc-uporabnikom.html  ali na elektronski naslov: gp.mju(at)gov.si.

Za pridobitev nujnih informacij oziroma svetovanje za izvedbo nujnih naročil v zvezi s virusom SARS-CoV-2, ki jih ni bilo mogoče pridobiti na tej spletni strani, pa je na voljo telefonska številka: 01 478 18 80.


Tudi v predmetih razmerah določila ZJN-3 v celoti veljajo, pri čemer ZJN-3 vključuje določene izjeme oziroma situacije, v primeru katerih izvedba javnega naročila za dobavo blaga, storitev ali gradenj ni obvezna oziroma se lahko za oddajo uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave, ki predstavlja hiter in poenostavljen postopek. V 27. členu ZJN-3 so tako določene izjeme, za katere se zakon ne uporablja, na primer tudi izjema iz 8. točke prvega odstavka 27. člena ZJN-3. 46. člen ZJN-3, ki opredeljuje postopek pogajanj brez predhodne objave, pa med drugim določa tudi, da se le-ta lahko uporabi za javna naročila blaga, storitev ali gradenj, če zaradi skrajne nujnosti, nastale kot posledica dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti, rokov za odprti ali omejeni postopek ali konkurenčni postopek s pogajanji ni mogoče upoštevati.

Več informacij je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 04.01.2021 08:47