Evropski teden regij in mest 

Za kaj gre?

Evropski teden regij in mest je štiridnevni dogodek, ki vsako leto poteka v Bruslju ter uradnikom iz regionalnih in mestnih uprav, strokovnjakom in akademikom omogoča izmenjavo dobrih praks, znanja in izkušenj na področju regionalnega in mestnega razvoja. Poleg tega je tudi priznana platforma za politično obveščanje o razvoju kohezijske politike EU in za ozaveščanje nosilcev odločanja o pomenu regij in mest pri oblikovanju politik EU. Evropski teden regij in mest je največji tovrstni evropski javni dogodek.

Kaj se pravzaprav dogaja?

V začetku oktobra se okoli 6000 udeležencev in 600 govornikov iz celotne Evrope in zunaj nje sreča v Bruslju, program pa vključuje okoli 100 delovnih sej, razstav in dogodkov za navezovanje stikov na temo regionalnega in lokalnega razvoja. Program je vsako leto posebej prilagojen trenutni agendi EU. Udeležba na dogodku je brezplačna.

Zakaj teden, posvečen regijam in mestom?

Regije in mesta sodelujejo pri oblikovanju večine politik EU. Podnacionalne javne oblasti v EU so pristojne za upravljanje tretjine javnih izdatkov (2100 milijard EUR letno) in dve tretjini javnih naložb (okoli 200 milijard EUR), pri čemer je treba slednje pogosto porabiti v skladu s pravnimi določbami EU. 

PROGRAM

LIFE INFORMATIVNI DAN ZA LETO 2019

Ministrstvo za okolje in prostor vabi na 

 LIFE informativni dan za leto 2019,

ki bo potekal v petek, 26. oktobra, s pričetkom ob 8.30, v kongresnem centru Brdo (Predoslje 39, 4000 Kranj).


Dogodek je namenjen vsem, ki iščete sofinanciranje za aktivnosti na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam in programa LIFE še ne poznate. Tokrat se nam bodo na dogodku pridružili predstavniki tekočih LIFE projektov, ki bodo z vami delili svoje bogate izkušnje in nasvete ter z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja.

Udeležba je brezplačna. Ker je število mest omejeno, je prijava na dogodek obvezna. Prijave sprejemamo do 18. oktobra 2018 preko prijavnega obrazca.

Vabilo in program v prilogi in na naši spletni strani.

*  *  *

 

 

Prihajajoča izobraževanja

Vabimo vas, da se udeležite izobraževanj, ki jih za vas pripravlja Združenje občin Slovenije. V kolikor vas katera od tematik pritegne, se nikar ne obotavljajte in za podrobnejše informacije pišite na info(at)zdruzenjeobcin.si.

Trenutno se lahko udeležite sledečih izobraževanj:

25. 9. 2018 - SEMINAR JAVNO NASTOPANJEPRIJAVNICA 

2. 10. 2018 - SEMINAR: POTNI STROŠKI, BONITETE, DOPUSTIPRIJAVNICA

16. 10. 2018 - SEMINAR: OBNOVITE ŽE PRIDOBLJENO ZNANJE IN OSVEŽITE INFORMACIJE O DRŽAVNIH POMOČEHPRIJAVNICA

 

 

VZORČNA NOTRANJA PRAVILA

SPOŠTOVANE OBČINE ČLANICE!

Obveščamo vas, da je Združenje občin prejelo odločbo o skladnosti z zakonom predloženih vzorčnih notranjih pravil,

ki so potrjena s strani republike Slovenije skladno z ZVDAG.

Objava: http://reh.ars.gov.si/index.php?page=webInterface&idDefinition=4

Občine članice Združenja obveščamo, da lahko vzorčna notranja pravila prevzamejo brezplačno s posredovanjem sporočila na spletni naslov

info(at)zdruzenjeobcin.si ali info(at)virtuo.si,

kjer vam bodo pripravljavci posredovali gradivo in vse druge informacije, ki se vam bodo pojavile pri prevzemu.

* * *  

PROJEKT AS-IT-IC

Delavnica AS-IT-IC

Vljudno vabljeni na Delavnico AS-IT-IC, kjer bomo predstavljali inovativne IKT rešitve na področju turizma in o njih razpravljali.

Namen

Organizacija Delavnice AS-IT-IC, na kateri bodo predstavljeni prototipi, ki se razvijajo v sklopu projekta AS-IT-IC, ter inovativne informacijsko-komunikacijske (IKT) rešitve za potrebe turizma, ki jih razvijajo tretje osebe oz. organizacije. Cilj je tudi mreženje ponudnikov ter povpraševalcev po inteligentnih turistično-orientiranih IKT rešitvah.

Kraj in čas:  Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

·         Dopoldne 12. 10. 2018

Cena Delavnica AS-IT-IC bo prosto dostopna.

Initiates file downloadVabilo v angleškem jeziku.

*  *  *

Združenje občin je  uspešno sodelovalo na razpisu INTERREG SLOVENIJA-AVSTRIJA s projektom AS-IT-IC- Avstrijsko-Slovenski Inteligentni Turistično Informacijski Center. 

Z ostalimi partnerji se je delo na projektu pričelo s 1.7.2016. Projekt se bo zaključil leta 2019.

Cilj projekta je ustvariti skupni avstrijsko-slovenski inteligentni turistično informacijski center- mrežo ponudnikov storitev in turističnih uradov, občin, turistov in državljanov, ki jih podpirajo IKT storitve z namenom krepitve stalnega sodelovanja med njimi.

Center bo omogočal boljšo čezmejno turistično izmenjavo ter sodelovanje in prenos znanja med ponudniki turističnih storitev.

O napredovanju projekta vas bomo obveščali.

 *   *   *

REDNE VOLITVE V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV 2018

Predsednik Državnega zbora RS Matej Tonin je 13. 7. 2018 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Zakon o lokalnih volitvah je bil v delu, ki opredeljuje termin volitev, v letu 2017 spremenjen, in sicer tako, da določa, da se volitve opravijo tretjo nedeljo v mesecu novembru. Tako bodo volitve potekale v nedeljo, 18. novembra 2018. Morebitni drugi krog pa bo potekal 2. decembra 2018. Volitve bodo potekale v 212 občinah, za njihovo izvedbo skrbijo občinske volilne komisije in Državna volilna komisija.

V tistih občinah, ki imajo organizirane ožje dele občin, bodo na lokalnih volitvah potekale tudi volitve v vaške, krajevne in četrtne skupnosti. Akt o razpisu volitev v svete ožjih delov občine se objavi v uradnem glasilu očine.

Roki za volilna opravila bodo začeli teči 3. septembra 2018.

Državna volilna komisija je na svoji 51. seji, ki je potekala 5. julija 2018, sprejela :

  1. Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov
  2. Navodilo občinskim volilnim komisijam za izvedbo rednih volitev v občinske svete in rednih volitev župana
  3. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

Druge koristne informacije:

  1. Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z izvajanjem Zakona o volilni in referendumski kampanji

ZAKONODAJA V JAVNI OBRAVNAVI

Podajte svoje mnenje, pripombe in predloge na zakonodajo, ki je v:

1. javni obravnavi:

VIRTUALNI ASISTENT ZA OBČINE IN DRUŠTVA

Na javnem razpisu za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-13 je bil sprejet projekt Asistent, v katerem sodeluje tudi ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE. Cilj projekta je vzpostavitev spletne storitve za brezplačno izdelavo in urejanje prilagojenega virtualnega asistenta, ki bo sposoben odgovarjanja na vprašanja uporabnikov v naravnem jeziku. Društva upokojencev in občine si bodo lahko storitev brezplačno namestile na svoje spletne strani ali ponudile v obliki aplikacije za pametne mobilne telefone.

Spremljajte tudi aktualne novice o razvoju in nadgradnji projekta:

http://dis.ijs.si/projekt-asistent/

VEČ O PROJEKTU

 

NOVICE

Ljubljana, 19. 9. 2018 - Geodetska uprava RS (GURS) je izdala E-Novice, ki bodo vsaka dva meseca...

Ljubljana, 18. 9. 2018 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za finance poslalo dopis s...

Ljubljana, 14. 9. 2018 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na svoji 4. redni seji določilo...

Ljubljana, 31. 8. 2018 - V prihajajočem tednu vas vabimo, da se udeležite novega izobraževanja.

Ljubljana, 23. 8. 2018 - Vlada RS je na svoji 269. dopisni seji med drugim sprejela sklep o odprtju...

DOGODKI

Datum: september 20
Lokacija: FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, LJUBLJANA

Namen konference Prostor in šport je usmeriti posebno pozornost na gibalne potrebe prebivalstva,...
Datum: september 21
Lokacija: MINISTRSTVO ZA FINANCE, ŽUPANČIČEVA 3, LJUBLJANA

Na dnevnem redu sestanka bo pogovor o višini povprečnine za leti 2109 in 2020. * * *
Datum: september 25
Lokacija: DRŽAVNI ZBOR RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA

Na tokratnem seminarju boste v štirih urah spoznali glavne veščine javnega govorjenja in medijskega...
Datum: september 27
Lokacija: DRŽAVNI ZBOR RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA

Na dnevnem redu 1. seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo:Zakon o...
Pregled ostalih dogodkov